Image Alt

Bliv klogere

SpørgDFUNK dykker løbende ned i emner, temaer og nyheder, for at blive klogere på verden og videreformidle til vores medarbejdere, medlemmer og interesserede læsere. På denne side finder du derfor vores samlinger af viden på forskellige områder.

VIDENSUDGIVELSER

Senest opdateret: 07.02.2023

FACT SHEET OM UKRAINE

I denne publikation kan du læse mere om situationen i Ukraine. Du får et indblik i hvor mange mennesker som er blevet drevet på flugt og hvilke lande, som de er flygtet til. Derudover kan du finde hjælp til at tackle de udfordringer der kan være, hvis du er påvirket af situationen i Ukraine. 

Senest opdateret 08.04.2021

Info om inddragelse af opholdstilladelser

Regeringen har besluttet at genvurdere asyl-opholdstilladelser givet til personer fra Damaskus- og Rif-området i Syrien, med den begrundelse at de vurderer disse områder som sikre at vende tilbage til. Læs mere her om hvad det betyder for dig, og hvad du skal være opmærksom på, hvis din opholdstilladelse skal genvurderes.

RÅDGIVNING OG HJÆLP

Senest opdateret: 19.04.22

HAR DU BRUG FOR NOGEN AT SNAKKE MED?

Er du berørt af udvisningssagerne eller situationen i Afghanistan eller Ukraine? Eller kender du nogen, der er? DFUNK tilbyder samtaler med psykoterapeut Mersedeh Balouch, der kan lytte til dig og hjælpe dig med at være i den svære situation. Tilbuddet er GRATIS, og du behøver ikke at være medlem af DFUNK for at gøre brug af det.

Senest opdateret 08.04.2021

ER DU BLEVET INDKALDT TIL SAMTALE OM GENVURDERING AF OPHOLDSTILLADELSE?

Eller har fået din opholdstilladelse inddraget eller nægtet om forlængelse? Så kan det være vigtigt at forberede dig godt inden samtalen med Udlændingestyrelsen. Vi anbefaler at du kontakter DRC Dansk Flygtningehjælps asylafdeling, så du har styr på de praktiske rammer, samt hvad, du skal være forberedt på, inden mødet.

TIL UNDERVISNINGEN

Herunder finder du undervisningsmaterialer, som DFUNK har lavet i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere. Det er materiale, der omhandler forskellige temtatikker indenfor udlændinge- og flygtningeområdet. Materialerne fungerer som lærevejledninger og derfor udarbejdet til lærere. Men er du elev og nysgerrig for at blive klogere, kan du altid vise dine lærere dette materiale.

Materiale til filmen ‘Fremmede i Karl Oves Paradis’

Tiltænkt elever på ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx, hf) som en del af undervisningen i samfundsfag.

Dette er en lærervejledning til et undervisningsmateriale udarbejdet af DFUNK i samarbejde med DR og Spor Media. Undervisningsmaterialet er skabt med det formål, at det skal være med til at nuancere elevernes viden om flygtningeområdet, samtidig med at det skal få eleverne til at reflektere over, hvad de og andre kan gøre for at modtage personer med flugterfaringer på en inkluderende måde.

Materialet tager udgangspunkt i dokumentarfilmen Fremmede i Karl Oves Paradis. I filmen følger vi en flok unge mænd, der tager ophold på et nyoprettet asylcenter på Ærø, alt imens de afventer afgørelse på deres asylsag. Nogle får asyl, andre gør ikke, og man ser derfor både de positive og hårde sider ved det at søge asyl i Danmark.

Materialet består af en lærevejledning og dertilhørende bilag. Nedenfor finder du både links til materialet og selve filmen.

Materialer om kultur, identitet, drømme og fælleskab

Til elever i folkeskolens udskoling samt 10. klasse. Supplement til undervisning i enten dansk eller samfundsfag

Her finder du lærervejledninger til to forskellige undervisningsmaterialer udarbejdet af Alinea i samarbejde med DFUNK.

Det ene materiale klæder dine elever på til at forstå, hvad kultur er, og hvordan kulturer og fællesskaber er med til at forme os alle sammen. Det er tiltænkt danskfaget.

Det andet materiale klæder dine elever på til at forstå, hvordan man bliver til som menneske i fællesskab med andre. Det er tiltænkt samfundsfag.

X