Image Alt

Resultater

Hvis du er nysgerrig på DFUNKs resultater og undersøgelser, kan du læse med her. Vi har samarbejdet med eksterne evaluatorer, der har undersøgt værdien og effekterne af vores arbejde.

Evaluering af UDTALT – en indsats for at styrke den demokratiske selvtillid blandt unge med og uden flugterfaring

DeltagerDanmark dokumenterer DFUNK’s “meget stærke resultater” ift. at styrke unge med flugterfaringers demokratiske selvtillid.

 

Evalueringen viser blandt andet at andelen af unge deltagere, som er helt enige i, at de har noget at bidrage med, når der diskuteres politik blandt venner og familie, er steget med 21 procentpoint. Dertil er hele 87 pct. af de unge ved projektets afslutning helt eller delvist enige i, at de har en holdning til, hvordan man løser udfordringer i samfundet (en stigning på 18 procentpoint). Andelen af deltagere, som erklærer sig helt enige i, at de har indflydelse på samfundsudviklingen, er igennem forløbet vokset fra 17 pct. til 30 pct.
Læs hovedkonklusionerne her
Læs hele evalueringen her

Evaluering af Nye Veje til Job – en beskæftigelsesrettet indsats for unge med flugterfaringer

SocialRespons har i 2021 udarbejdet en evaluering af indsatsen Nye Veje til Job.

I evalueringen peger SocialRespons blandt andet på, at indsatsen har formået at nedbryde en konkret barriere, nemlig at unge og virksomheder ikke mødes, ved at afholde en job-bazar. Her er det blevet muligt for virksomheder og unge at se hinanden i øjnene og blive klogere på hinandens potentialer.

SocialRespons identificerer også DFUNK som værende en vigtig brobygger mellem unge og virksomheder. Det understreges, at DFUNK’s gode tag i målgruppen er afgørende for, at virksomhederne kan få øje på unges potentialer.

Læs evalueringen her.

Evalueringsrapport af DFUNKs arbejde med job og uddannelse

I 2021 har SocialRespons udarbejdet en afsluttende evaluering af projektet FremtidsBygger.

Evalueringen har blandt andet vist, at de unge deltagere gennem den unikke 1-til-1 ordning, Makker-par, finder stor støtte og værdi hos ligesindede unge, til at finde vej gennem de danske uddannelsessystemer og uskrevne regler på jobmarkedet. 75 Makker-par har deltaget i projektet, og 71 % er i løbet af perioden startet på uddannelse eller job, eller er i gang med at søge ind.

FremtidsBygger er et projekt, der støtter unge med flygtningebaggrund i deres vej mod uddannelse og job i Danmark. Projektet er blevet til med støtte fra VELUX FONDEN og er desuden støttet af Østifterne.

Læs evalueringen her.

Midtvejsevaluering af arbejde med uddannelse og job

SocialRespons har udarbejdet en midtvejsevaluering af projektet FremtidsBygger.

Evalueringen peger på, at indsatsen Makker-par, som bygger på en 1:1 relation mellem en ung med flygtningebaggrund og en ung med erfaring inden for uddannelse og job i Danmark, skaber værdi – særligt for de unge med flygtningebaggrund – på en række områder, der alle kan anses som skridt på vejen mod at finde frem til en relevant uddannelses- og karrierevej. Herunder bl.a. et styrket socialt netværk, spirende venskaber, inspiration til valg af uddannelse eller job, viden om uddannelsessystemet og øgede handlemuligheder gennem en styrket tro på sig selv.

Evalueringen peger yderligere på, at de afholdte workshops har bidraget til at unge, der har deltaget, opnår ny viden om uddannelsessystemet og deres muligheder i Danmark, får indblik i alternative uddannelsesveje og mod på at justere deres egen uddannelsessituation.

FremtidsBygger er et projekt, der støtter unge med flygtningebaggrund i deres vej mod uddannelse og job i Danmark. Projektet er blevet til med støtte fra VELUX FONDEN og er desuden støttet af Østifterne.

 

Læs evalueringen her.

En kvalitativ effektundersøgelse: DFUNKs betydning for unge med flygtningebaggrund på lang sigt

Actants 2019 undersøgelse giver et dybt indblik i, hvad unge med flygtningebaggrund selv oplever som virkningsfuldt ved frivillige sociale indsatser.

Actants hovedkonklusion er, at unge med flygtningebaggrund opnår en positiv og varig forandring – følelsesmæssigt, socialt og personligt – gennem længerevarende engagement i DFUNKs frivillige sociale aktiviteter. Resultatet er, at deres positive livsudvikling og integrationen i Danmark går hurtigere.

 

Læs hele undersøgelsen her.

Unge med flygtningebaggrunds historier giver adgang til ny viden og forståelse

Projektet Flygtninge Fortæller har i samarbejde med Antropologerne indsamlet reaktioner fra publikummer til fortæller-events i hele landet.

Publikumsanalysen, der baserer sig på postkort-evalueringer, viser at historiefortælling som metode giver adgang til oplevelser, der ellers ikke høres i offentligheden, eller som publikummet ikke tør spørge flygtninge i egen omgangskreds om.

 

Læs mere om publikumstyper og projektets resultater her.

X