Image Alt

Samværspolitik

Samværspolitikken er et sikkerhedsnet for socialt samvær, som rammesætter måden, vi er sammen på i DFUNK. Den rammesætter de spilleregler og værdier, som DFUNK ønsker og skaber i fællesskab.

Samværspolitikken fastlægger, hvordan vi håndterer misforståelser og brud på samværspolitikken. Den er målrettet og gælder for medlemmer, frivillige, deltagere og bestyrelsesmedlemmer i DFUNK og er gældende til alle DFUNKs aktiviteter.

Samværspolitikken er udarbejdet af DFUNKs landsbestyrelse i samarbejde med sekretariatet.

Læs hele samværspolitikken her

Formålet med samværspolitik

DFUNK skal være et trygt fællesskab for alle. Samværspolitikken skal definere vores grænser for acceptabel opførsel og skal give mulighed for at sætte ind overfor grænseoverskridende adfærd. DFUNK tager alle medlemmer og deltageres samvær og trivsel alvorligt. Derfor skal samværspolitikken sikre, at alle, der ønsker at være en del af DFUNK, får en rar og tryg oplevelse, når de tager del i vores aktiviteter.

Med samværspolitikken introducerer vi derfor også et tillidsudvalg, som skal håndtere eventuelle brud på samværspolitikken. Tillidsudvalget består af en repræsentant fra landsbestyrelsen og to repræsentanter fra sekretariatet samt en ekstern fagperson ved behov.

7461654634

Oplever du brud på samværspolitikken?

Hvis du oplever brud på samværspolitikken, kan du gå til din kontaktperson på sekretariatet, eller skrive til tillidsudvalget på [email protected].

Her er DFUNK’s tillidsudvalg

Signe
Signe Davidsen
Natasha2
Natasha Al-Hariri
Nabila-web
Nabila Taha

Sådan ønsker vi at være sammen i DFUNK

DFUNK er en mangfoldig ungdomsorganisation, hvor alle, der opfylder vores til enhver tid gældende medlemsdefinition, er velkomne uanset etnicitet, politisk overbevisning, hudfarve, køn, religion, seksualitet, funktionsnedsættelse og andre markører.

Vi er et levende netværk, hvor der opstår venskaber og relationer på tværs af kulturer, som sammen danner et stærkt og unikt fællesskab.

  • Vi respekterer og rummer hinandens forskelligheder.
  • Vi respekterer hinandens forskellige baggrunde og kulturer, deler kulturelviden med hinanden og lærer fra hinanden.
  • Vi respekterer hinandens grænser, og hvis vi er i tvivl om hinandens grænser, spørger vi, før vi handler.
  • Vi igangsætter ikke aktiviteter, der er potentielt stødende, grænseoverskridende eller krænkende for nogen.
  • Vi husker altid os selv og hinanden på at spørge, før man tager et billede af andre deltagere til et arrangement, eller før man deler et billede af andre.
46519865421

Sådan snakker vi sammen i DFUNK

16546836893

I DFUNK har vi hele verden samlet i vores fællesskab, og vi er derfor beriget af mennesker, der kan tale flere sprog. Det sprog, som forbinder os alle sammen, er dansk, og derfor er det dét sprog, som vi primært anvender i vores fællesskaber. Dette kan være med til at sikre, at ingen føler sig ekskluderet fra samtalen, og derfor oversætter vi gerne, hvis noget fremstår uklart.

Vi anerkender, at en del af vores medlemmer og deltagere er nye i Danmark og stadig er ved at lære at tale og forstå dansk. Det er altid alle i rummets ansvar, at unge med begrænset dansksprogskundskaber føler sig mest muligt inkluderet i fællesskabet trods eventuelle sprogbarrierer.

Vi har fuld forståelse for, at man nogle gange kan have lyst til at tale sit førstesprog med andre, som også taler dette. Det skal der også være plads til, så længe alle i samtalen kan forstå og kommunikere på det talte sprog. Og uanset hvilket sprog vi taler, så taler vi respektfuldt.

Hvordan sikrer DFUNK, at samværspolitikken bliver overholdt?

DFUNK’s landsbestyrelse, regionsbestyrelserne og sekretariatet har et fælles ansvar for at sikre, at samværspolitikken er kendt af alle og bliver overholdt.

Regionsbestyrelserne har ansvaret for at sikre, at samværspolitikken præsenteres og implementeres i deres region – dog har de friheden til at vælge, hvordan samværspolitikken bliver præsenteret i deres region.

Samværspolitikken præsenteres for deltagerne til store arrangementer, hvor der er tale om overnatning og længere perioder, hvor deltagerne skal bo og/eller være tæt sammen. Det gælder for eksempel årsmøder, sommercamps, uddannelsesweekender og andre lignende arrangementer.

Ansatte i DFUNK og valgte bestyrelsesmedlemmer har et særligt ansvar for at håndtere situationen i øjeblikket og er forpligtet til at videregive information til tillidsudvalget.

Vi mener, at alle har et ansvar for at reagere og gribe ind, hvis man er vidne til et brud på samværspolitikken. Det kan være svært og sårbart at sige fra, når man oplever noget, som bryder ens grænser. Det er derfor vigtigt og en kæmpe hjælp, at man får støtte og opbakning fra andre omkring sig.

3644694415
Læs hele samværspolitikken her 🧡
X