Viden

Hvem er flygtning?

På denne side kan du blive klogere på nogle af de helt overordnede spørgsmål, der omhandler, hvem der er flygtning og hvad det vil sige at flygte.

Asyl

På denne kan side kan du få viden om, hvad det vil sige at søge asyl, herunder hvad der sker, når man søger asyl i Danmark.

Flygtninge internationalt

Denne side handler om flygtningesituationen på verdensplan. Hvor mange flygtninge er der på verdensplan? Og hvilke lande har taget i mod flest?

Klimafordrevne

Klimaforandringer presser mennesker til at finde nye levesteder. Klimaforandringernes konsekvenser rammer ikke alle lande på samme måde. Bliv klogere her.  

Flygtninge i EU

Her kan du blive klogere på asylsystemet i EU, hvad EU’s flygtningepolitik egentlig går ud på, og hvad der sker, når man flygter til Europa.

Integration

Hvis du er i tvivl om, hvad “integration” betyder, eller hvordan integrationsprocesser egentlig ser ud, så kan du blive klogere her.

X