Fact sheet om Ukraine

Situationen i Ukraine ændrer sig fortsat hele tiden, så vi opfordrer til at tjekke op på tal og fakta løbende. I teksten er der links til sider, hvor tal dagligt bliver opdateret.

DFUNK håber uendeligt snart, at der vil komme fred i Ukraine, og ønsker at alle der er på flugt, bliver hjulpet og mødt med værdighed og respekt. 

HVOR MANGE MENNESKER FLYGTER FRA UKRAINE? 

Tæt på 6 millioner mennesker er vurderet til at være internt fordrevet i Ukraine, som vil sige, at de er flygtet til andre steder eller byer inden for landets grænser for at søge sikkerhed. Derudover er der omkring 8 millioner mennesker, som er flygtet ud af landet. Størstedelen af disse er kvinder og børn, da mange mænd er blevet tilbage for at forsvare Ukraine. Tallene ændrer sig fortsat hele tiden – hvor mange mennesker der er flygtet dags dato, kan du se her.

Noget særligt for ukrainerne, når de flygter, er, at de har lovlig adgang til landene i Europa. Derfor kan de selv vælge, hvor de vil rejse hen, og rejse igennem andre europæiske lande, inden de søger om visum eller asyl. Dette er særligt for ukrainerne, da de flygter indenfor Europas grænser. Normalt er det som flygtning fra ikke-europæiske lande ikke muligt at krydse landegrænser, da man skal blive i det første land, som man bliver registreret i grundet Dublin-forordningen. Når Ukrainerne er ankommet til et land i Schengenområdet, har de mulighed for at opholde sig visumfrit i 90 dage. Dette ophold kan yderligere forlænges op til 180 dage, eller de kan, i f.eks. Danmark, søge om ophold igennem den danske særlov for ukrainere. Læs mere om reglerne for visum og asyl for ukrainere i Danmark her.

Hvor flygter de hen? 

Mange af de mennesker som er flygtet ud af landet, er flygtet til nabolandene. Men også andre lande, har siden konfliktens start modtaget mange ukrainere. Ifølge FN er det disse lande, der har modtaget flest ukrainske flygtninge. 

6

Kilde: UNHCR
Tallene er opdateret: 06/02-23
 

Hvad er særloven for ukrainere?

Den 16. marts 2022 blev en særlov for de ukrainske flygtninge vedtaget af det danske folketing. Denne særlov giver ukrainere ophold i Danmark i to år med mulighed for forlængelse. Uden den danske særlov ville de fleste ukrainerne ellers ikke kunne opnå asyl i Danmark efter de almindelige asylregler. For at kunne opnå asyl er der nemlig forskellige omstændigheder, som skal være til stede, og situationen i Ukraine ville ikke, i hvert fald ikke som det så ud i starten, da de første ukrainere ankom til Danmark, være grundlag nok for at kunne få asyl som ukrainer. Læs mere om hvad det kræver at få asyl her.

I særloven for ukrainere er der flere forhold, som er anderledes fra de normale regler, når man søger om asyl i Danmark. Disse er blandt andet at ukrainerne:

Undgår en lang asylproces, som man normalvis skal igennem, da ukrainerne ikke skal bevise deres asylmotiv, men på baggrund af deres nationalitet opnår denne opholdstilladelse.

Ikke er underlagt smykkeloven.

Ikke skal indgå i integrationsforløb, som alle flygtninge normalt er underlagt.

Må bo hvor de har lyst, og har stor indflydelse på hvilken kommune, de bliver en del af, hvilket man normalvis som flygtninge ikke selv har indflydelse på.

Må starte uddannelse og arbejde hurtigt efter ankomst.

Disse tiltag i særloven er yderst positive, og giver forhåbentlig de ukrainere der søger om ophold under særloven i Danmark en god og hurtig start i Danmark. Desværre gælder disse forhold ikke for alle mennesker, der flygter til Danmark, hvor en asylproces normalvis kan tage mellem flere måneder eller endda op til flere år. Læs mere om asylprocessen her.

Indtil videre har over 27.000 ukrainere søgt om asyl i Danmark, og man gør klar til, at kunne modtage op mod 100.000 ukrainere i alt. Hvor mange som præcist har søgt om opholdstilladelsen, og har opnået ophold efter særloven, kan du finde her.

I DFUNK er vi glade for, at mennesker der er på flugt fra Ukraine, sikres en nem, hurtig og mindre smertefuld vej igennem asylsystemet. Vi glæder os over velviljen, overfor mennesker der flygter, og ønsker at lempelserne skal gælde for alle mennesker, der flygter til Danmark, uanset hvor i verden de er flygtet fra.

Behovet for at vedtage særloven viser, at vores asylsystem er blevet så stramt, at vi ikke længere kan tilbyde beskyttelse indenfor de gældende regler, når det er nødvendigt.

HVOR MANGE UKRAINERE ER FLYGTET TIL DK?

Udover de 27.846 ukrainere der har søgt om ophold efter den danske særlov pr. 2/6-2022, er der et stort antal af ukrainere, som der ikke er nogen tal på. Dette er blandt andet grundet den visumfrie indrejse, som nævnt ovenfor, hvor man har mulighed for at rejse ind i Danmark og være visumfrit i 90 dage. Der er derfor ikke en total opgørelse over, hvor mange ukrainere der i alt befinder sig i DK, og generelt er der meget få opgørelser over ukrainerne.  

HVOR BOR UKRAINERNE? 

Mange ukrainere der er i Danmark bor privat, hos familie der allerede er i Danmark, eller hos frivillige familier som har valgt at åbne deres hjem op for ukrainerne. Derudover skal kommunen, blot 4 dage efter at ukrainere har fået ophold efter særloven stille en bolig til rådighed for dem. Dette kan være i lejede lejligheder, gamle bygninger som ikke bliver brugt længere som hospitaler, skoler eller andet. Huslejen og pladsen kan variere meget, og flere familier har været nødt til selv at finde et andet sted at bo, da der simpelthen ikke har været plads til dem, eller det har været for dyrt at bo i.

FÅR DE NOGEN ØKONOMISK STØTTE?

Ukrainerne får samme tilskud, som andre der er flygtet til Danmark, nemlig det såkaldte selvforsørgelse- og hjemrejsetilskud. Satserne for dette, kan du finde her.

HVAD HAR DE BRUG FOR?

Ligesom alle andre mennesker som kommer til Danmark som flygtninge, er det forskelligt, hvad der er brug for, når de kommer hertil. Det mest generelle man kan sige, er nok, at der er brug for tryghed og stabilitet. Derudover er der konkret brug for et sted at bo, adgang til mad og andre fornødenheder. Nogle har allerede lyst til at gå i gang med at arbejde og gå i skole fra dag ét, andre har brug for at sove en hel del, og nogle vil have svært ved at vende sig til den nye situation. At vide at der er krig i ens land, og dét at skulle forlade stedet, kan være utroligt hårdt, og nogle har oplevet ting i landet eller på deres vej, som har været direkte traumatiserende. Derfor har flere også brug for hjælp til at få bearbejdet deres oplevelser – både alene og sammen med andre.

HAR DU, ELLER EN DU KENDER, BRUG FOR NOGEN AT SNAKKE MED?

🧡 Psykoterapeut

Er du eller en du kender personligt påvirket af situationen i Ukraine, så tilbyder DFUNK gratis samtaler med psykoterapeut Mersedeh Balouch til unge mellem 15 og 30 år. Læs mere og udfyld kontaktformularen via dette link. 

📞 HOTLINE

Du kan også ringe til DRC’s psykosociale telefonlinje på +45 3373 5314, hvis du eller en du kender, har brug for at tale med nogen om de svære spørgsmål i forbindelse med begivenhederne i Ukraine. Her kan man få hjælp på både engelsk og ukrainsk. 

Mere Viden

Hvis du har spørgsmål til situationen, eller hvordan du kan hjælpe, kan du ringe til DRC’s Ukraine-hotline på +45 3373 5151 eller læse mere her.

DFUNK er her for alle unge, der er flygtet til Danmark. Vi skelner ikke mellem opholdstilladelser, tilknytningsforhold eller baggrunde.

Vi er et fællesskab for alle, der har brug for det.

X