Image Alt

BOOK DFUNK

SKAB DIVERSITET PÅ ARBEJDSPLADSEN

Bliv klogere på, hvordan vi sammen mindsker barrierer og udfordringer på arbejdsmarkedet for unge, der er flygtet. Vi deler vores viden, erfaringer og metoder med at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked.

Book et skræddersyet oplæg, der passer til jer – vi holder oplæg for alle lige fra private virksomheder og kommuner til civilsamfundsorganisationer og uddannelsesinstitutioner m.m. Vi tilbyder en afklarende telefonsamtale efter booking, hvor vi sammen kan blive skarpe på jeres konkrete behov og interesser, så oplægget bliver mest muligt relevant.

KONTAKT OS!

DFUNK har gennem mange års erfaring indsamlet viden og kendskab til, hvordan man lykkedes med at skabe diversitet på arbejdspladsen. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for unge med flugterfaring og vi tilbyder derfor vidensdeling med virksomheder, kommuner og alle typer af organisationer.

Ønsker I at lære om hvordan man lykkedes med at skabe diversitet på arbejdspladsen, så kontakt os og vi skræddersyr er oplæg, der passer til jer.

Er I interesseret i at få et tilbud specificeret til jeres behov?

Kontakt DFUNK’s projektleder Gizem Cicek, [email protected]

IBM’S PEOPLE DAY

BOOK DFUNK

DFUNK var til IBM’s People Day, hvis omdrejningspunkt var at stille skarpt på mangfoldighed på arbejdspladsen. Vi var inviteret med som oplægsholdere, hvor vi fortalte om unge med flugterfaringers oplevelser med det danske arbejdsmarked med fokus på kulturelle bias og inklusion.

DFUNK vidensdelte om, hvilke barrierer der er i spil ved rekruttering og onboarding af unge med flugterfaring. Her med et fokus på hvordan IBM bliver mere konkurrrencedygtige, med en mangfoldig medarbejdergruppe.

TekSam’s Årsdag

DFUNK deltog til TekSams årsdag, hvor omdrejningspunktet var de potentialer unge med flugterfaring har og hvilke barrierer de står overfor. Oplæggets formål var at vidensdele og give et indblik i hvordan man som arbejdsgiver kan indtænke inklusion allerede fra begyndelsen og sikre en god opstart i virksomheden. 

I oplægget var de væsentligste pointer vigtigheden af at snakke om sin bagrund og de erfaringer man har med i sin kuffert. Som ny i landet bliver man mødt af barrierer som sprog, kultur, fordomme og manglende anderkendelse af ens tidligere uddannelse. Derfor er det vigtigt at disse udfordringer bliver italesat af både kollegaer og arbejdsgivere. Den vedvarerende italesættelse af, hvordan man tackler ens udfordringer og de daglige samtaler er vigtige for at de unge kan få succes både med uddannelse, men også på arbejdspladsen.  

BOOK DFUNK T

WORKSHOP FOR FAGPERSONER

DFUNK afholder workshops for kommunale medarbejdere, der arbejder for at få unge med flugterfaring i beskæftigelse. Vi oplever et stigende ønske og behov for at opkvalificere de fagpersoner, der tværs over landet er i daglig kontakt med de unge. Det kan f.eks. være sagsbehandlere i kommuner, vejledere på uddannelsesinstitutioner, og andre konsulentydelser.

 

I DFUNK sidder vi inde med indgående viden om målgruppens vilkår og potentialer, og vi har udviklet metoder, der har vist sig at være effektive i arbejdet med unge, der er flygtet. Vi ønsker at denne viden og disse erfaringer også kommer fagpersoner uden for organisationen til gode, og i sidste ende samfundet som helhed.

Vi skræddersyer workshoppen ud fra jeres konkrete behov og ønsker.

HVAD ER GEVINSTEN VED EN DIVERS ARBEJDSPLADS?

Mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst. Det handler om at udfolde og drage nytte af medarbejderes forskellige kompetencer til gavn for organisationen og for den enkelte medarbejder.

Mangfoldighed og forskellighed kan styrke organisationen. Nye forretningsmæssige ideer kan opstå, når man udnytter de ressourcer og den forskellige viden, som en mangfoldig medarbejderstab ligger inde med. Et fokus på mangfoldighed kan desuden styrke organisationens omdømme som arbejdsplads. For ud over at være produktive og innovative skal organisationer også være attraktive.

“Vi har ikke nødvendigvis selv indsigt i hvilke barrierer der er i spil, og som vi både som arbejdsgiver og som medarbejdere hos IBM skal være opmærksomme på. Vi er klar over at en mangfoldig medarbejdersammensætning og en inkluderende kultur er utrolig vigtig for vores resultater og det er centralt for os at afspejle det marked og det samfund som vi driver forretning i og rekrutterer fra. Derfor er det også så vigtigt, at vi konstant arbejder videre på at udvikle vores rammer og kultur. Og et eksempel er vores samarbejde med DFUNK, hvor vi både møder og lærer meget mere om, hvordan vi netop kan skabe gode rammer for unge med flugterfaringer”. 

 

SANNE URBAK, AFDELINGSDIREKTØR FOR CSR HOS IBM

SAMFUNDSMÆSSIGT ANSVAR

Unge, der er flygtet til Danmark, møder flere barrierer på deres vej til beskæftigelse i Danmark. Barriererne inkluderer bl.a. mangel på adgangsgivende netværk, krigstraumer, sproglige udfordringer og diskrimination i ansættelsesudvalg. Herudover er der også en række juridiske vilkår, som udfordrer de unges fremtidsveje såsom midlertidige opholdstilladelser og uvished hos arbejdsgiverne om betydningen heraf.

Alt i alt betyder mængden af barrierer, at unge med flugterfaringer i sammenligning med andre jævnaldrende unge har svært ved at opnå bæredygtig beskæftigelse, der matcher og udvikler deres kompetencer og interesser.

I DFUNK arbejder vi tæt sammen med unge om at udbrede kendskabet til barrierer såvel som potentialer for de unges arbejdsmarkedsdeltagelse, så vi i samarbejde med bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre civilsamfundsorganisationer kan skabe et mere fleksibelt og mangfoldigt arbejdsmarked. Vi deler førstehåndsberetninger fra unge og giver et grundigt indblik i både de lovmæssige vilkår samt de mentale udfordringer, der kan være affødt af flugterfaringer. Vi deler også konkrete forslag til initiativer, der kan iværksættes for at mindske mængden af barrierer.

Ønsker du sparring og videndeling med fokus på en divers arbejdsplads?

X