Danmarks rolle i verden – udviklingssamarbejde

Hvad er det internationale udviklingssamarbejde?

Danida betegner Danmarks internationale udviklingssamarbejde under udenrigsministeriets aktivitetsområde, der har til formål at bekæmpe fattigdom, fremme bæredygtig vækst samt sikre adgang til lige rettigheder og muligheder i det, der betegnes som udviklingslande. Et konkret eksempel på dansk udviklingssamarbejde, er f.eks. DRC – Dansk Flygtningehjælps indsatser for at skabe bedre fremtids- og beskæftigelsesmuligheder for unge i den tunesiske region, Medenine, der huser af de højeste antal personer, der er flygtet eller migreret. Det kan du læse mere om her.

Hvor længe har Danmark været en del af det internationale udviklingssamarbejde, og hvad går samarbejdet ud på?

Danmark begyndte allerede i 1950’erne at engagere sig i udviklingssamarbejdet gennem FN med henblik på international udvikling. Som følge af anden verdenskrig løsrev lande i Asien og Afrika sig fra deres kolonistatus og herigennem opnåede de selvstændighed. FN og Danmark så her et fælles ansvar for at landene fik økonomisk udviklingsstøtte for at fremme velstand og økonomiske vækst, hvorfor at arbejdet i denne periode er funderet i udviklingsstøtte med blik på vestlige værdier. I 1970’erne stiger udviklingsarbejdet eftersom at flere og flere lande afkoloniseres, og som produkt heraf stiger Danmarks internationale engagement. I denne omgang med fokus på at opfylde basale behov og bekæmpe sult og sygdom. Det vil sige et skifte fra at Danmark i 1960’erne skulle interagere som rollemodel gennem vestlige værdier og til at Danmarks opgave i 1970’erne blev at bidrage til at basale behov blev opfyldt. Op gennem 1980’erne fortsatte arbejdet omkring opfyldelse af basale behov i udviklingslandene med særligt fokus på Sydafrika. Som konsekvens af landets apartheid valgte Danmark at bidrage med humanitær bistand til ofrene samt boykotte handel og samarbejde med den sydafrikanske regering. Perioden var herudover også influeret af økonomisk krise rundt omkring i verden, som fik afgørende betydning for at udviklingsbistanden blev øget. Du kan læse mere på Udenrigsministeriets side her.

 

Udviklingsbistand i dag

I takt med at udviklingsbistanden blev øget, blev der i den efterfølgende periode (00’erne og op) også lagt mere og vægt på demokratiske værdier og reformer, som indsatserne og projekterne til dagsdato stadig danner grundlag i. Sidstnævnte omhandler handlestrategien ”Fælles om verden” som løber henover perioden 2021-2025, hvor hovedsporene orienterer sig mod bekæmpelse af fattigdom og ulighed samt klima med henblik på grøn omstilling og reducering af co2 udledninger. Fundamentet for handlestrategien og udviklingssamarbejdet bygger på demokratiske værdier og menneskerettigheder, hvilket anfægtes som værende bærende elementer for en mere retfærdig verden. Udfordringerne som Danida har til formål at bekæmpe baseres på et fælles samarbejde på tværs af forskellige partnere herunder civilsamfundet, FN, EU, private sektorer m.fl. Du kan læse mere om Danidas strategi for 2021-25 her.

I DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom bygger vores arbejde i høj grad på samme værdigrundlag som Danida, eftersom vores indsatser og projekter er stærkt forankret i demokratiske værdier og menneskerettigheder med henblik på at skabe lige rettigheder og muligheder for unge med flugterfaringer nationalt. Du kan læse mere om vores projekter og arbejdstilgange her.

DFUNK’s moderorganisationen DRC – Dansk Flygtningehjælp opererer både på et nationalt og internationalt plan med afsæt i samme værdigrundlag som DFUNK, hvorfor deres arbejde også indgår i udviklingssamarbejdet beskrevet ovenfor med. Man kan læse mere om, hvordan DRC – Dansk Flygtningehjælp er med til at skabe muligheder for unge rundt omkring i verden her.

Danidas handelsstrategier ligner lidt de tilgange, vi bruger nationalt når vi i DFUNK laver samarbejder på tværs kommuner, civilsamfund og virksomheder med henblik på at skabe lige muligheder og rettigheder for mennesker, hvis handlemuligheder er begrænsede. Læs mere her.

Senest opdateret: 23/08-23.

 

Har du spørgsmål til udviklingssamarbejdet?

Så skriv eller ring til Spørg DFUNK, så svarer vi så hurtigt, vi kan.

Mail: [email protected] (skriv dit telefonnummer i mailen, så vi evt. kan ringe dig op)
Telefon: 28 10 01 65

Telefonen er åben hver mandag og onsdag fra 09:30-13:30.

 

X