Image Alt

Strategi

DFUNK har under de senere år undergået stor udvikling. Jo mere organisationen har vokset, jo mere har der været brug for en udvikling af vores strategiske grundlag. Derfor har vi i 2020 vedtaget en ny strategi for perioden 2020-2022, som skal sætte retningen for vores arbejde, vores fokusområder og for hvordan vi opnår vores mål.

Strategi

DFUNK har i 2020 færdiggjort dét strategiske grundlag, som skal sætte rammen for organisationens videre udvikling i perioden 2020-2022.

Strategien er udviklet med en opfattelse af DFUNK som en stærk organisation, hvor faglighed, innovation og frivillighed er kernen i vores arbejde. Med denne strategi skal DFUNK blive endnu stærkere. Strategien består også af DFUNKs vision og mission.

Vision

Vores vision er, at unge, der er flygtet til Danmark, lever et trygt og stabilt ungdomsliv med lige rettigheder, hvor vi udvikler os og handler sammen med andre unge.

Mission

1. Vi vil være en familie for unge, der er flygtet, ved at være nærværende, støttende og yde den nødvendige omsorg og anerkendelse.

2. Vi vil være ungefællesskabet for unge, der er flygtet, ved at facilitere socialt udviklende fællesskaber, hvor man kan være ung, drømmende og kreativ.

3. Vi vil være organisationen for unge, der er flygtet, og understøtte den politiske kamp for et retfærdigt og værdigt samfund.

X