Til undervisere

Herunder finder du undervisningsmaterialer, som DFUNK har lavet i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere. Det er materiale, der omhandler forskellige temtatikker indenfor udlændinge- og flygtningeområdet. Materialerne fungerer som lærevejledninger og er derfor udarbejdet til lærere. Hvis du som elev læser dette og er nysgerrig på at lære mere, så vær ikke bleg for at vise din lære denne side!

MATERIALER OM KULTUR, IDENTITET, DRØMME OG FÆLLESKAB

Til elever i folkeskolens udskoling samt 10. klasse. Supplement til undervisning i enten dansk eller samfundsfag.

Her finder du lærervejledninger til to forskellige undervisningsmaterialer udarbejdet af Alinea i samarbejde med DFUNK.

Det ene materiale klæder dine elever på til at forstå, hvad kultur er, og hvordan kulturer og fællesskaber er med til at forme os alle sammen. Det er tiltænkt danskfaget.

Det andet materiale klæder dine elever på til at forstå, hvordan man bliver til som menneske i fællesskab med andre. Det er tiltænkt samfundsfag.

MATERIALE TIL FILMEN ‘FREMMEDE I KARL OVES PARADIS’

Tiltænkt elever på ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx, hf) som en del af undervisningen i samfundsfag.

Dette er en lærervejledning til et undervisningsmateriale udarbejdet af DFUNK i samarbejde med DR og Spor Media. Undervisningsmaterialet er skabt med det formål, at det skal være med til at nuancere elevernes viden om flygtningeområdet, samtidig med at det skal få eleverne til at reflektere over, hvad de og andre kan gøre for at modtage personer med flugterfaringer på en inkluderende måde.

Materialet tager udgangspunkt i dokumentarfilmen Fremmede i Karl Oves Paradis. I filmen følger vi en flok unge mænd, der tager ophold på et nyoprettet asylcenter på Ærø, alt imens de afventer afgørelse på deres asylsag. Nogle får asyl, andre gør ikke, og man ser derfor både de positive og hårde sider ved det at søge asyl i Danmark.

Materialet består af en lærevejledning og dertilhørende bilag. Nedenfor finder du både links til materialet og selve filmen.

X