Projekter

LOKALE FÆLLESSKABER

Vi har mere end 20 forskellige aktiviteter i hele landet, hvor vi spiser, dyrker sport, danser og har det fedt sammen.                                      .

Læs mere

FREMTIDSVEJE

I projektet Fremtidsveje støtter vi unge med flugterfaringer i deres vej mod uddannelse og job i Danmark.                        .

Læs mere

UDTALT

Vi holder workshops i hele landet, hvor du får redskaber til at indtage din plads i den offentlige debat og få din stemme hørt.             .

Læs mere

CAMPS

Camps er et projekt, hvor unge med og uden flugterfaringer i alderen 16-30 år mødes og skaber uforglemmelige oplevelser sammen henover 3-5 dage.

Læs mere

X