Image Alt

Flygtninge i Danmark

På denne side kan du blive klogere på, hvordan livet som flygtning ser ud i Danmark. Med udgangspunkt i fakta og personlige fortællinger, undersøger vi alt fra asylproceduren til integrationsprocessen både i forhold til regler, rammer og hverdagslivet for flygtninge i Danmark.

Asyl i Danmark

Hvad betyder asyl? Hvordan søger man om asyl i Danmark? Hvordan kommer flygtninge overhovedet til Danmark? Hvad skal der til for, at man kan få asyl?

Integration i Danmark

Hvad betyder integration? Hvordan bliver man som flygtning integreret? Og hvem har ansvaret for det? 

X