Klimafordrevne

Hvem er klimafordreven?

Når vi taler om sammenhængen mellem klimaforandringer og personer, der ufrivilligt migrerer fra deres hjem, så er ‘klimaflygtning’ et hyppigt brugt ord.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at flere internationale konventioner faktisk ikke definerer mennesker, der migrerer på grund af klimaforandringer, som flygtninge, og derfor garanteres disse mennesker ikke beskyttelse. Ifølge FN’s Flygtningekonvention skal man være i fare for forfølgelse, før man bliver betegnet som en flygtning, og derudover skal man have forladt sit oprindelsesland.

De fleste mennesker, der migrerer på grund af klimaforandringer, bliver inden for egne landegrænser og er heller ikke på flugt fra krig eller forfølgelse. Derfor ekskluderes de fra FN’s Flygtningekonvention og en del anden international lovgivning. I store dele af det internationale samfund er der således mangel på anderkendelse af personer, der er tvunget fra deres hjem af miljømæssige årsager.

UNHCR har foreslået en betegnelse der lyder, ”en person, der er fordrevet som følge af klimaforandringerne”, og vi vil derfor bruge ordet klimafordrevne fremfor klimaflygtninge i det følgende.

Er klimafordrevne beskyttet af lov?

Personer, der er fordrevet som følge af klimaforandringer, er som beskrevet ovenfor ikke dækket af FN’s Flygtningekonvention. Mange organisationer og forskere anser det som værende problematisk, at klimafordrevne ikke har officielt krav på beskyttelse. Der er dog nogle lande, der alligevel giver asyl på baggrund af klimaforandringer.

Både Latinamerika (Cartagenadeklarationen fra 1984) og Afrika (OAU-Konventionen fra 1969) har regionale aftaler, der udvider definitionen af, hvad der skal til for at opnå asyl, og således også hvem der anses for at være ‘flygtning’. Under disse bredere definitioner er der mulighed for, at klimafordrevne kan opnå beskyttelse.

Trods den manglende anerkendelse og inkorporering af klimafordrevne i international lov, så udgør også de nordiske lande en undtagelse. Finland og Sverige er blandt de eneste lande, der i deres officielle immigrations- og asylpolitik inkluderer klimafordrevne som personer, der har brug for beskyttelse. Danmark fører ikke en lignende politik, men har førhen gjort en undtagelse. I 2001 fik 31 personer fra Afghanistan opholdstilladelse i Danmark grundet deres flugt fra tørke.

Senest opdateret 22/09-23

Hvem kan beskyttes?

Flere organisationer og politikere argumenterer for, at man skal udvide FN’s Flygtningekonvention til også at beskytte klimafordrevne. Andre argumenterer imod og siger, at en sådan beslutning vil “udvande flygtningestatussen” og reelt betyde, at færre opnår beskyttelse. Læs mere om diskussionen her.

En grund til, at klimafordrevne ikke er beskyttet af international lov, er, at det er svært at definere, hvad en klimafordreven reelt er. Der er nemlig visse kategorier, der overlapper, og som er svære at adskille fra hinanden.

Konflikter der forstærkes af klimaforandringer?

Klimaforandringer anses for at være en “trussels-forstærker” af krig og konflikt. UNHCR forklarer, at mens krigen i Syrien ofte kædes sammen med Det Arabiske Forår, skal man også huske den fem år lange tørke i Syriens nordøstlige del, som fik omkring 1,5 mio. mennesker til at migrere forud for borgerkrigen.

Mange flygter altså fra krig og konflikt, der bunder i klimaforandringer, og kan på den måde tælles med i kategorien klimafordrevne.

Det er dog væsentligt at understrege, at uanset årsag og definition, så er resultatet det samme – nemlig at mange mennesker tvinges på flugt fra hus og hjem.

Økonomisk migrant eller klimamigrant?

Det kan være vanskelig at adskille personer, der migrerer af økonomiske årsager, fra klimafordrevne. Det skyldes, at det eksempelvis kan føre til yderligere fattigdom, hvis man er påvirket af en lang tørke. 

Vil du vide mere om klimafordrevne?

Så download vores flyer om klimafordrevne, hvor du også finder svar på, hvad klimafordrevne i det hele taget betyder og hvad det indebærer.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Hassanen og Mads fra Spørg DFUNK, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

Mail: [email protected] (skriv dit telefonnummer i mailen, så vi evt. kan ringe dig op)

Telefon: 28 10 01 65

Læs mere om Spørg DFUNK og se vores telefontider ved at klikke her

X