Asyl

At søge om asyl betyder at søge om et lands beskyttelse. Når man søger om asyl i Danmark, henvender man sig på en politistation eller på Modtagecenter Sandholm, hvor asylproceduren starter. I den proces skal de danske myndigheder afgøre, hvorvidt man ifølge dansk lovgivning har ret til asyl eller ej. Hvis man får asyl, får man beskyttelse i Danmark, og man får en midlertidig opholdstilladelse, der skal fornyes enten hvert eller hver andet år.

Hvad betyder “asyl” og “asylansøger”?

Asyl er den beskyttelse, en stat kan give til et menneske, der er i fare for tortur, forfølgelse eller anden umenneskelig behandling i sit oprindelsesland.

Der er flere forskellige grunde til, at man kan få asyl i Danmark. Dem kan du læse mere om her. Det kan være fordi, at man er i fare eller forfulgt af personlige årsager, f.eks. ens etnicitet, religion eller politiske tilhørsforhold. I det tilfælde får man asyl under FN’s Flygtningekonvention. Man kan også modtage asyl på grund af et lands generelle forhold, f.eks. hvis det er for farligt at blive i ens hjemland, fordi der er krig.

Mennesker på flugt kan søge om asyl og opholdstilladelse i et andet land, end det som de oprindeligt kommer fra.

Ordet ‘asylansøger’ bliver derfor ofte brugt om personer, der er i gang med at søge asyl. En asylansøger er en person, der befinder sig udenfor sit oprindelsesland, men som ikke har fået tildelt asyl endnu, og som venter på at få sin asylsag behandlet.

Senest opdateret 09/03-23

Kan alle søge asyl?

Alle der kommer til Danmark uden i forvejen at have ret til permanent at opholde sig i landet, kan søge om asyl. Men det er ikke alle der får asyl.

Om man får asyl i et land eller ej, afhænger af myndighederne det givne land. Den proces hvorigennem myndighederne træffer deres beslutning, kaldes en ‘sagsbehandlingsproces’. I Danmarks sagsbehandlinger baseres beslutningen blandt andet på de grunde, som man oplyser (selve asylmotivet), på hvordan dansk lovgivning lyder, på hvorvidt den enkelte sagsbehandler har tillid til, at ansøgeren taler sandt, samt hvad situationen er i det land, man er flygtet fra.

Vil du vide mere om Asyl?

Så download vores flyer om asyl, hvor du også finder svar på, hvad asyl i det hele taget betyder og hvad det indebærer.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Hassanen og Mads fra Spørg DFUNK, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

Mail: [email protected] (skriv dit telefonnummer i mailen, så vi evt. kan ringe dig op)

Telefon: 28 10 01 65

Læs mere om Spørg DFUNK og se vores telefontider ved at klikke her

X