Image Alt

Sommerakademi

Sommer Akademiet er et intenst og sjovt uddannelsesforløb for frivillige, der skal planlægge og afholde sommercamps.

 

Du får erfaring med projektledelse – og med at samarbejde og kommunikere med mennesker, der er forskellige fra dig selv. Sommer Akademiet er en del af projektet FællesSkaber.

 

☀️ Har du spørgsmål? Send en mail til [email protected]

SÅDAN FOREGÅR DET

Forløbet giver dig mulighed for at bidrage med det, du er god til – og en mulighed for at rykke dig personligt! Forløbet består af en lejr- og teamleder weekend samt tre uddannelsesweekender

 

På Sommer Akademiet er vores grundfilosofi, at alle har værdifulde ressourcer at bidrage med. Vi har designet projektet, så der er brug for forskellige typer af kompetencer og erfaringer. Lige meget om du er kreativ og har gode idéer, eller du kan tale arabisk eller tigrinya – så kan vi bruge dig!

 

Vi arbejder erfarings- og øvelsesbaseret og skaber hermed et læringsrum, hvor der er plads til alle – uanset om du har boet i Danmark hele livet, eller om du lige er ankommet.

WEEKEND 1

Vi opbygger et stærkt team

Du møder de andre frivillige for første gang, og målet er, at I lærer hinanden at kende. Der er teambuilding på programmet, og I lærer en masse nyt om samarbejde og kommunikation gennem sjove og udfordrende øvelser.

 

Vi brainstormer også og får fede idéer til årets sommercamps – og lørdag aften tager vi på en lækker restaurant og hygger os.

WEEKEND 2

Vi tager på tur og bliver modige ledere

Alle frivillige tager på tur og besøger Brenderup Højskole på Fyn, hvor der er masser af tid til at spille spil, gå ture og hygge ved bålet om aftenen.

 

Nu starter planlægningen af sommercampen for alvor – og i får værktøjer til, hvordan i planlægger en god camp. Du lærer også, hvilken ledertype du er, og vi øver os på at stille os frem og give beskeder for hinanden.

WEEKEND 3

Vi lærer om kultur og planlægger amok

Nu skal de sidste detaljer på plads, og derfor er der god tid til planlægning. Vi bruger også tid på at snakke om, hvordan vi håndterer konflikter på campen, og hvor meget det betyder, at vi prøver at forstå hinandens kultur.

 

Vi slutter af med masser af high-fives, for nu er vi klar til at tage på camp.

DE TRE FRIVILLIG ROLLER

Frivillig leder

Som frivillig leder er du med til at planlægge en fed sommercampsammen med de andre frivillige. Du bliver en del af forskellige arbejdsgrupper og sammen får i gode idéer, løser opgaver og bestemmer, hvad der skal ske på campen.  

 

Som frivillig leder får du mulighed for at prøve nye ting, du bliver god til gruppearbejde, og du får mulighed for at udvikle dig personligt.

Frivillig teamleder

Som teamleder har du det overordnede ansvar for planlægning og afvikling i to forskellige arbejds-grupper. Du skal være god til at holde overblikket, motivere andre og sikre, at alle bliver hørt i gruppen. 

 

Du får praktisk erfaring med projektkoordinering, afvikling af et stort event samt ledelse og motivation af et team.

Frivillig lejrleder

Som lejrleder har du ansvar for at lede frivilliggruppen ogplanlægningsprocessen. På campenholder du overblikket og er ansvarlig for at løse eventuelle konflikter. Under hele forløbet får du sparring fra projektlederen fra DFUNK.

 

Du får stor erfaring med projektledelse, ledelse af frivillige og afvikling af et stort event i praksis. Du får også erfaring med at facilitere øvelser for de andre frivillige på Sommer akademiet.

FællesSkaber-metoden

 

På Sommer Akademiet er vores grundfilosofi, at alle har værdifulde ressourcer at bidrage med. Vi har designet projektet, så der er brug for forskellige typer af kompetencer og erfaringer. Lige meget om du er kreativ og har gode idéer, eller du kan tale arabisk eller tigrinya – så kan vi bruge dig!  

 

Vi arbejder erfarings- og øvelsesbaseret og skaber hermed et læringsrum, hvor der er plads til alle – uanset om du har boet i Danmark hele livet, eller om du lige er ankommet.  

 

Vi tror på, at arbejdsfællesskaber og det tætte samarbejde om et konkret projekt er den bedste måde at skabe ny viden, reel kulturforståelse og nye venskaber.

X