Image Alt

Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen er DFUNK’s øverste myndighed mellem vores generalforsamlinger. De har det strategiske og politiske ledelsesansvar for udviklingen af organisationen. Som en del af landsbestyrelsen er du ambassadør for DFUNK og får erfaring med at sætte retning for en organisation.

 

Du kan også stille op til landsbestyrelsen. Det gør du ved vores årsmøde. Læs mere her.

Landsforperson

JETON KRYEZIU

jeton@dfunk.dk

 

Som landsforperson vil Jeton være visionær ift. at give DFUNK en stemme i samfundet – men også være med til at styrke samarbejdet internt i organisationen. Jetons største drøm er, at vi får et stort, samlet DFUNK med en stærk og mangfoldig stemme i det multikulturelle danske samfund!

Politisk næstforperson

Rahima Abdullah

rahima@dfunk.dk

 

Rahima er en aktiv stemme i den offentlige debat, hvor hun skriver debatindlæg og deltager i debatter med eksempelvis politikere, og hun drømmer om at være med til at styrke DFUNKs politiske deltagelse i debatten.

Organisatorisk næstforperson

Peshank Kango

peshank@dfunk.dk

 

Peshank blev valgt ind i landsbestyrelsen med et håb om at mindske kløften mellem flygtninge og dem, der er født i Danmark. Han vil bruge sin egen personlige fortælling til at skabe forståelse og dialog.

ABDULLAH SAKKA

abdullah@dfunk.dk

 

Abdullah vil kæmpe for, at DFUNKs fællesskab inspirerer resten af samfundet. Han vil bruge sin tid i bestyrelsen til at få medierne til at tale med flygtninge i stedet for om dem, for som han siger: “Når debatten handler om folkeskolen, snakker man med en lærer. Når den handler om sundhed, snakker man med en læge, men når det handler om flygtninge, snakker man kun med politikere”.

Joakim Nørkjær

joakim@dfunk.dk

 

“Værdier som åbenhed, imødekommenhed og tolerance er essentielle for en organisation som DFUNK. Derfor skal vi både praktisere dem internt og promovere dem i verden uden for DFUNK”, fortæller Joakim. I bestyrelsen vil Joakim arbejde for, at DFUNK kommer på folks læber for det fantastiske eksempel på positivitet og mangfoldighed, som DFUNK er. 

Safa Burghle

safa@dfunk.dk

 

Safa vil sætte fokus på at kigge indad i organisationen og sørge for, at vores arbejde når ud til alle. Hendes ønske er at skabe et større og stærkere DFUNK og fællesskab ved at have en større stemme i den politiske debat, og vi kan blive set som eksperter på udlændinge- og integrationsområdet.

SALAH ZADA

salah@dfunk.dk

 

Salah vil bruge sit mandat til at kæmpe for sine og unges rettigheder, da han synes at det er på tide, at vi bevæger os politisk og forandrer de regler, der gør omstændighederne sværere for os. DFUNK er nemlig vigtig for at skabe bedre integration og mere mangfoldighed.

Signe Husted

signe@dfunk.dk

 

Med sin plads i bestyrelsen vil Signe arbejde for at  gøre DFUNK endnu mere synlig, så flere kender til vores arbejde. Udover at vores fællesskab skal vokse, så vil Signe fokusere på, at vi også have flere mennesker, som ikke tager del i DFUNK, til at vide hvem vi er. Omverdenen kan nemlig lære af DFUNK, fortæller hun.

Sami Hourany

sami@dfunk.dk

 

Sami stillede op som bestyrelsesmedlem, fordi han vil gerne sætte fokus på, hvordan DFUNK kan få flere unge deltagere til at melde sig ind i organisationen. Han vil også gerne styrke den demokratiske oplevelse, som det for mange unge er, at blive medlem af DFUNK.

X