INSPIRATION TIL ARBEJDSGIVERE

Velkommen til!

På denne side belyser vi beskæftigelsesområdet med fokus på unge med flugterfaringer. Siden er et inspirationsværktøj målrettet virksomheder og arbejdsgivere, der ønsker at blive klogere på potentialet i unge, men også de udfordringer, man kan møde på vejen til job som ny i Danmark, og hvilke faktorer der kan påvirke ens jobsøgning. 

 

På siden finder du:

  • Personlige fortællinger om jobsøgning fra unge
  • Perspektiver og erfaringer fra virksomheder
  • Informationer om hvad forskningen siger om at få unge med flugterfaringer i beskæftigelse 

Personlige beretninger fra unge

Uskrevne regler på arbejdsmarkedet 

Mød Hamid fra Iran, som har opnået et vigtigt indblik det danske arbejdsmarked gennem ikke-studierelevant arbejdserfaring. Med sine erfaringer og kompetencer fra både Danmark og Iran i bagagen, opfordrer Hamid danske arbejdsgivere til at se ham som en potentiel arbejdstager, der, ligesom alle andre unge, ønsker at skabe sig en god fremtid.

Netværkets afgørende betydning 

Mød Hussein fra Syrien, som fik tilbudt flere lærepladser, efter hans danske plejesøster, Kirstine, delte hans ansøgning i sit netværk. Opslaget blev delt flere tusinde gange og er et godt billede på, hvordan adgangen til et større netværk har en afgørende betydning, når man skal søge job i Danmark. 

Meget mere end flugterfaringer 

Mød Wedad fra Syrien, der opfordrer arbejdsgivere til at huske på, at flugterfaringer ikke er definerende for et menneskes øvrige kompetencer og motivationer. Wedad ser mangfoldighed som en stor styrke for en arbejdsplads og tror på, at alle kan lære noget af hinanden, når først man får mulighed for at se hinanden i øjnene.

Styrken ved det personlige møde  

Mød Ermias fra Eritrea, som havde svært ved at sparke døren ind hos danske virksomheder alene. Han beviste sit værd og charmerede sig til en fastansættelse efter 3 ugers prøvetid hos et firma, hans skole havde formidlet kontakten tilErmias opfordrer arbejdsgivere til at give unge, der er flygtet, en chance for at vise, hvem de er. Hans historie understreger vigtigheden af, at virksomheder og unge mødes ansigt til ansigt.

Gode råd til arbejdsgivere

Sanne Urbak, IBM Danmark 

Mød Sanne Urbak, som er CSR direktør ved IBM Danmark. Hun fortæller om IBMs positive erfaringer med at bringe unge med flugterfaringer ind i virksomheden og på den måde afspejle det samfund, de er en del af. Sanne understreger vigtigheden af at samarbejde med organisationer, der kender målgruppen, for således at have det bedste udgangspunkt for et frugtbart match mellem unge og virksomheder. 

Rasmus Lind Ravn, postdoc AAU 

Mød Rasmus Lind Ravn, postdoc ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Rasmus forsker og underviser han i integration på arbejdsmarkedet. I sin forskning peger habl.a. på mange af de udfordringer, som personer med flugterfaringer møder på det danske arbejdsmarked, og senest hvilken effekt paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik fra 2019 har haft på arbejdsmarkedsintegrationen. 

Læs mere om Rasmus Lind Ravns forskning her.

Næste skridt for arbejdsgivere

Jobcenter

Kontakt jeres lokale jobcenter. På jobcentret kan I få hjælp til at finde relevante kandidater og tilrettelægge et forløb.

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker driver beskæftigelsesrettede indsatser med fokus på øget mangfoldighed, og samarbejder bl.a. med virksomheder for at bane vejen til job for nydanskere. Kontakt Foreningen Nydansker for:

Cabi videnshus

Cabi opstiller en række konkrete værktøjer, du som arbejdsgiver kan benytte i rekrutteringen af nydanskere, herunder IGU-forløb og virksomhedspraktik. Læs mere herunder og få inspiration:

DFUNK

Book et møde med DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom og få gode råd og sparring. 

💻 Værktøjer

🔗 Idekatalog fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

I dette katalog finder du en masse inspiration til, hvordan du og din virksomhed kan ansætte flere med flugterfaringer. Du kan finde råd og anbefalinger fra forskellige virksomheder om gode oplevelser og erfaringer. Alle anbefalinger og råd bliver præsenteret som cases fra forskellige virksomheder, som giver deres bud på, hvordan de har løst konkrete udfordringer, de er stødt på undervejs. 

Nøglekapitler: “NCC driver jobskole for flygtninge”, “IBM – Erhvervsmentorer baner vejen til arbejdsmarkedet” og “Tag godt imod din nye medarbejder”.

 

🔗 UNHCR & OECD om ansættelsesprocesser af personer med flugterfaring

Engelsksproget rapport med 10 aktionspunkter til at hjælpe virksomheder og personer med flugterfaringer til at skabe en bedre integrationsproces på arbejdsmarkedet. Rapporten er udarbejdet af FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Med rapportens klare sprog, modeller og konkrete aktionspunkter er det bare med at komme i gang! 

Nøglekapitler: “Action 3 – Identify and verify refugees’ skills”, “Action 6 – Provide equal opportunities in recruitment and combat stereotypes”, “Action 7 – Prepare the working environment” og “Annex 2 Key stakeholders’ action checklists”.

 

🔗 Værktøjer til at rekruttere og samarbejde med nydanske medarbejdere af CABI

På denne side finder du en lang række værktøjer og informationer om det danske arbejdsmarked. Som virksomhed kan du få bl.a. få vejledning til at forstå kulturelle misforståelser og gode råd til, hvordan man sikrer en god opstart og fastholdelse af nye medarbejdere. 

Nøglesider:Kulturelle misforståelser”, “Modtagelse på arbejdspladsen” og “God forberedelse er genvejen til et vellykket forløb”.

📒 Forskning

Unge, der er flygtet til Danmark, møder flere barrierer, når de skal søge jobs i Danmark. Barrierer, som forhindrer de unge i at få jobs, der matcher deres kompetencer og interesser, og som i sidste ende medfører store tab for den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet. 

Nogle af de barrierer, som de unge møder i deres søgen efter et job, er bl.a. mangel på adgang til et relevant netværk, mangel på anerkendelse af uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, kulturelle misforståelser og sproglige udfordringer. 

En anden vigtig faktor, der udgør en barriere i de unges jobsøgning, er diskriminerende praksisser på arbejdsmarkedet – indirekte såvel som direkte. Undersøgelser viser eksempelvis, at anonyme jobansøgningsprocesser har en positiv effekt på, om folk, der er flygtet, kommer til jobsamtale. Dette indikerer, at der foregår en (bevidst eller ubevidst) frasortering af folk med minoritetsbaggrund, som blandt andet kan imødegås med anonyme jobansøgningsprocesser. 

Yderlige udfordringer er kommet til med vedtagelsen af det såkaldte paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik i 2019, hvor fokus blev flyttet fra integration til hjemsendelse og dermed midlertidige opholdstilladelserMed det øgede fokus på hjemsendelse er flere arbejdsgivere afholdende med at ansætte personer med flugterfaringer.  

Vi opfordrer arbejdsgivere, der ønsker at blive bedre til at ansætte kandidater med flugterfaringer, til at være opmærksom på de ovennævnte udfordringer. Ved at være opmærksom herpå kan arbejdsgivere få del i de mange kvalifikationer og kompetencer, som unge med flugterfaringer kan tilbyde en fremtidig arbejdsgiver. Vi i DFUNK står til rådighed med faglig sparring og gode råd på baggrund af vores mangeårige erfaring med målgruppen. 

Kilder: 

Bredgaard, T. & Ravn, R.L. 2021: “Denmark: From Integration to Repatriation” i Galgóczi, B. (red.): Betwixt and BetweenIntegrating Refugees into the EU Labour Market. Bruxelles: ETUI aisbl. 

 

Bredgaard, T. & Thomsen, T.L. 2018: “Integration of Refugees on the Danish Labor Market.” Nordic Journal of Working Life Studies, 8(S4). 

 

Kalantaryan, S. 2016: “The Labour-Market Integration of Refugees and Asylum Seekers as a Special Category of Migrants: Evidence and Literature Review”, kapitel 1 i From Refugees to WorkersMapping Labour-Market Integration Support Measures for Asylum Seekers and Refugees in EU Member States, Vol. 2. Bertelmanns Stiftung. 

 

Krause, A., Rinne, U. & Zimmermann, K.F. 2012: “Anonymous Job Applications in Europe.” IZA Journal of European Labor Studies, 1(5). 

 

Åslund, O. & Skans, O.N. 2012: “Do Anonymous Job Application Procedures Level the Playing Field?” Industrial and Labor Relations Review, 65(1). 

Projektet er muliggjort med støtte fra Tuborgfondet og i samarbejde med Foreningen Nydansker.

X