Image Alt

Nye Veje til Job

Unge, der er flygtet til Danmark, bliver mødt af mange barrierer, der forhindrer dem i at få jobs, som matcher deres kompetencer og interesser. Det medfører store tab for den enkelte, arbejdsmarkedet og samfundet.

 

💡 En analyse fra Mandag Morgen og Danmarks Videnscenter for Integration viser eksempelvis, hvordan virksomheder, som følge af paradigmeskiftet på udlændingeområdet i 2019, tøver med at ansætte personer, der er kommet hertil som flygtninge.

 

I pilotprojektet Nye Veje til Job satte vi fokus på den enkeltes kompetencer, udfordringer og behov. Projektet havde til formål at skabe bedre muligheder for, at unge med flugterfaringer får adgang til jobs, der svarer til både deres kompetencer og interesser. Du kan læse mere om projektets resultater, virkemidler og værdiskabelse i evalueringen udarbejdet af SocialRespons.

1_DFUNK_-15

”Nu har man jo også fået de redskaber, nu har man lært, hvordan man skal gøre, og hvad det er de kigger efter på arbejdsmarkedet, så nu er jeg forberedt på det.”

– Deltager i Nye Veje til Job

1_DFUNK_-6

”Jeg tror, at jeg fik selvtillid, og så blev jeg også mere motiveret. Jeg hørte mentors erfaringer, og så tænkte jeg, altså̊ hvis han har gjort det, så kan jeg også!”

– Deltager i Nye Veje til Job

Job-bazar

Den 1. juni 2021 afviklede vi en job-bazar, hvor 12 virksomheder mødte 55 motiverede unge med flugterfaringer og diskuterede jobmuligheder.

”På job-bazaren, hvor du møder dem ansigt til ansigt, der snakker du med dem og viser din motivation, så̊ de ser ’ham dér, han vil gerne arbejde og han er motiveret.’ I stedet for bare at søge job på nettet. Der kender de dig overhovedet ikke. Og alligevel bestemmer de, om du kommer til en samtale. Chancen for det, den er meget lav.”

– Deltager på job-bazar

”Vores måde at rekruttere på er meget klassisk. Der laves et opslag og så skal man søge via ansøgning og CV. Måske gruppen kan have udfordringer med at skrive en ansøgning, og det er jo i princippet ikke det der tæller, når alt kommer til alt. Så det er måske noget man godt kunne re-tænke, denne her proces.”

Deltagende virksomhed på job-bazaren

Se video fra dagen herunder:

Projektet er muliggjort med støtte fra Tuborgfondet og i samarbejde med Foreningen Nydansker.

X