Hvem er “flygtning”?

I daglig tale betyder “flygtning” en person, der er på flugt fra sit oprindelsesland. Ud fra denne forståelse er man altså flygtning, hvis man er i fare, når man opholder sig i det land, hvor man er født og opvokset. Derfor rejser man til et andet land for at søge beskyttelse. Det, som man er i fare for, kan f.eks. være krig, tortur, dødsstraf eller forfølgelse.

En flygtning er dermed en person, som alle andre, der måske går i skole eller på arbejde. Det er først når man flygter, på grund af f.eks. krig, at man omtales som en “flygtning”. Ordet siger altså noget om en handling, man foretager sig – nemlig at man flygter – men ikke særlig meget om hvem, man ellers er.

FN’s definition af en “flygtning”

Den definition, som rigtig mange lande benytter sig af, er den man finder i FN’s Flygtningekonvention. 146 lande, inklusiv Danmark, har underskrevet konventionen og er dermed forpligtet til at følge den. I Flygtningekonventionen står det skrevet, at de underskrevne lande skal give beskyttelse til mennesker:

“som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse; eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig udenfor det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage dertil. “

– Artikel 1 i FN’s Flygtningekonvention

Senest opdateret 22-09.23.

Hvad siger loven?

Når man undersøger lovgivningen, findes der forskellige definitioner af, hvad en flygtning er. Disse er mere detaljerede end den definition, vi lige har beskrevet. Mange lande bruger disse definitioner i loven til at vurdere, om de mener, at en person har krav på beskyttelse eller ej. Da forskellige lande læner sig op ad forskellige internationale konventioner, kan der være forskel på præcis hvilke mennesker, der lever op til kriterierne til at få beskyttelse i de forskellige lande.

Vil du vide mere?

Så download vores flyer, “Hvem er “flygtning”, hvor du også finder svar på, hvordan lovgivningen fungerer i praksis og meget mere.

Har du yderligere spørgsmål?

Kontakt Hassanen og Mads fra Spørg DFUNK, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål.

Mail: [email protected] (skriv dit telefonnummer i mailen, så vi evt. kan ringe dig op)

Telefon: 28 10 01 65

Læs mere om Spørg DFUNK og se vores telefontider ved at klikke her

X