Image Alt

Fremmede i Karl Oves Paradis

I samarbejde med DR og Spor Media har DFUNK udviklet et undervisningsmateriale som retter sig mod ungdomsuddannelser, hvor der tages udgangspunkt i dokumentarfilmen De fremmede i Karl Oves Paradis fra 2021. I filmen følger vi en flok unge mennesker med flygtningebaggrund, der tager ophold på et nyoprettet asylcenter på Bornholm, alt imens de afventer afgørelse på deres asylsag. Undervisningsmaterialet er skabt med det formål, at det skal være med til at nuancere elevernes viden om flygtningeområdet, samtidig med at det skal få eleverne til at reflektere over, hvad de og andre kan gøre for at modtage personer med flugterfaringer på en inkluderende måde. Derfor stiller materialet også spørgsmål til, hvordan vi mennesker forholder os til mødet med nye eller ”fremmede,” samt hvad den gensidige relation har af betydning for både de lokale og de nyankommne.

Materialet består af en lærevejledning og dertilhørende bilag, hvori selve vil fremgå. Klik nedenfor for at downloade materialet.

X