Image Alt

Årsmøde 2021

DU ER INVITERET 🌈⚡️

Efter to års ventetid kan vi endelig invitere dig til DFUNK’s årsmøde 2021!  

Skal du med? 

22.-24. oktober 2021
Baaring Efterskole og Højskole
Kaj Thanings Allé 4
5466 Asperup  

DET KAN DU GLÆDE DIG TIL

Trygge fællesskaber
I år sætter vi fokus på
, hvordan vi sammen skaber et sundt og trygt fællesskab for alle i DFUNK. Det gør vi gennem oplæg, workshops og gode snakke.

Valg af landsbestyrelse
Vi skal vælge vores nye landsbestyrelse, som er vores politiske ledelse.
Du kan også stille op og dermed sætte dit præg på DFUNK’s fremtid. Du kan bidrage med både dine personlige eller faglige erfaringer, kreative kompetencer eller helt vild god energi.  

Fest!
Sidst men ikke mindst afholder vi som altid vores legendariske fest lørdag aften. Glæd dig til dejlig mad, dans og fed musik!

Dagsorden for generalforsamling 23. oktober 2021.

Find nuværende vedtægter her.

9.00-10.45:  Årsberetning fra lands- og regionsbestyrelser, valg af dirigent og referent samt stemmetællere og godkendelse af dagsorden

10.45-11.15: Årsregnskab og budget, drøftelse og godkendelse af aflagte beretninger og regnskab

11.15-12.15: Vedtægtsændringer, indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer og fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år

13.45-15.15: Præsentation og workshop med strategien

15.15-17.15: Valg af fem landsbestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter, samt valg af intern revisor og revisorsuppleant

BLIV KLAR TIL ÅRSMØDET

1. TILMELD DIG ÅRSMØDET 👀
Tilmeldingen er åben! Klik her.

Det er gratis at deltage i årsmødet, og der er ingen udgifter forbundet med det. Det betyder, at du både får din transport, forplejning og overnatning betalt.

Alle DFUNK’s medlemmer er inviteret til årsmødet, men skynd dig at tilmelde dig, for der er begrænsede antal pladser. 

 

3. FØLG MED 📱

Hold øje med og tryk ‘Deltager’ på vores Facebook-begivenhed, hvor der frem mod årsmødet vil blive delt opdateringer og en masse andet spændende.

2. MELD DIG IND 🧡
Du skal være medlem for at deltage i årsmødet. Hvis du ikke allerede er det, kan du tilmelde dig her. Det koster 100,- kr. om året.

Udover at kunne deltage i årsmødet og stille op til landsbestyrelsen, så er dit medlemskab også med til at styrke DFUNK’s position overfor politikerne. Jo flere vi er jo, jo stærkere står vi.

 

4. FRIVILLIG? 📝
Kan du planlægge en uforglemmelig fest? Eller har du en stærk logistisk sans? Vi søger frivillige, som har lyst til at give en hånd med på årsmødet. Send en mail til aam@dfunk.dk, hvis det er noget for dig og hør mere.

Se eller gense hvordan det så ud sidst, da vi var samlet til årsmøde i 2019.

X