BEDRE OG LIGE BESKYTTELSE AF FLYGTNINGE I DANMARK

Vi ønsker en lovgivning, der skaber værdige og bæredygtige løsninger for alle, der er flygtet til Danmark. DFUNK er derfor gået sammen med 7 andre organisationer og præsenterer her vores bud på, hvordan vi sikrer bedre beskyttelse af mennesker, der er flygtet til Danmark.

 

I et fælles positionspapir redegør vi for fire centrale elementer i lovgivningen, som vi mener skal forbedres.

 

De fire områder omhandler: 

  1. Inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser 
  2. Længden af opholdstilladelser og muligheden for permanent ophold
  3. Familiesammenføringsreglerne
  4. Betydningen af flygtninges tilknytning til Danmark i sager om nægtelse af forlængelse og inddragelse

 

Klik her og læs vores positionspapir og forslag til forbedringer. 

Det fælles positionspapir er underskrevet af DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, DRC Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International Danmark, Refugees Welcome, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Mellemfolkeligt Samvirke, LGBT Asylum og Dignity.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

X