DFUNK lancerer nyt projekt

Unge med flugterfaringer står klar til at indtage arbejdsmarkedet

Det danske arbejdsmarked efterspørger arbejdskraft som sjældent set før. Derfor iværksætter DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom med støtte fra Tuborgfondet en effektiv indsats, der skal sikre, at uudnyttede ressourcer hos unge med flugterfaringer bliver indfriet.  

 

Du kan selv blive fagmentor for unge med flugterfaringerDFUNK lancerer nyt projekt ved navn Fremtidsveje

 

Unge, der er flygtet til Danmark, står på spring for at tage del i arbejdsmarkedet og bidrage til samfundsøkonomien. Gennem målrettede indsatser i udvalgte kommuner og virksomheder i hele landet, vil projektet Fremtidsveje derfor udvikle og udvide unge med flugterfaringers kompetencer og netværk, skabe nye veje til bæredygtig beskæftigelse i Danmark samt bidrage til at nedbryde fordomme om de unges potentialer på arbejdsmarkedet. Dagrofa Foodservice deltager i projektet, og HR chef, Desirée Breel, udtaler:

”Vi deltager i projektet, Fremtidsveje, med viden og kompetencer inden for forskellige arbejdsområder, med et ønske om og lysten til at bidrage til at give de unge flygtninge en viden og indsigt til at kunne udfordre egne jobmuligheder og lægge en plan for deres arbejdsliv.”

 

For unge, der er flygtet, er det ikke kun ordinære barrierer, der står i vejen for drømmeuddannelsen, et relevant studiejob eller et fuldtidsjob som nyuddannet. Barrierer som et ufleksibelt arbejdsmarked, bias hos ansættende udvalg og utryghed om betydningen af midlertidige opholdstilladelser spiller alle en rolle i adgangen til det danske arbejdsmarked. Direktør i DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, Natasha Al-Hariri, fortæller hvordan projektet skal bidrage til at nedbryde barriererne:

“Med projektet vil vi bidrage til at skabe fora og forløb for unge med flugterfaringer, hvor de kan udvikle deres kompetencer sammen med andre unge, i ambitionen om at finde deres rette hylde.”

 

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom har modtaget en donation på 6,8 millioner kroner fra Tuborgfondet. Projektet består af lærerige og sociale Makker-par, kaffemøder med virksomhedsrepræsentanter samt oplysende fremtidsakademier med alt lige fra CV-værksteder til møder virksomheder og unge imellem. DFUNK vil desuden iværksætte en ny vidensservice, som skal opkvalificere og udbrede viden om målgruppen til kommuner, virksomheder og andre aktører. Sekretariatschef i Tuborgfondet, Peter Giacomello, beskriver hvorfor projektet er blevet støttet:

”Det er afgørende, at NGO’er, virksomheder, kommuner og fonde arbejder sammen, hvis vi skal lykkes med at få flere unge med flygtningebaggrund i arbejde. I sidste ende er det jo til gavn for både den enkelte unge og for samfundet.”

 

Projektet drives af DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom i perioden december 2021 – april 2025. Hvis man ønsker at være en del af projektet på vegne af en kommune, virksomhed eller organisation, kan man række ud til projektleder, Ida Hindbo, via [email protected] og høre mere.

 

 

Læs mere om projektet her.

 

 

Pressekontakt:  

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, Natasha Al-Hariri, direktør: 29905151, [email protected]

Tuborgfondet, Anni Riedel-Lyngskær, kommunikationsansvarlig: 20738076, [email protected]

 

 

X