a

januar 2022

Unge med flugterfaringer står klar til at indtage arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked efterspørger arbejdskraft som sjældent set før. Derfor iværksætter DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom med støtte fra Tuborgfondet en effektiv indsats, der skal sikre, at uudnyttede ressourcer hos unge med flugterfaringer bliver indfriet.       Unge, der er flygtet til Danmark, står på spring for at tage del i arbejdsmarkedet og bidrage til samfundsøkonomien. Gennem målrettede indsatser i udvalgte kommuner og virksomheder i hele landet, vil projektet Fremtidsveje derfor udvikle og

X