OUTREACH

VED DINE ELEVER NOK OM FLYGTNINGESITUATIONEN?  

 

Unge Outreach frivillige videreformidler viden i øjenhøjde om den aktuelle flygtningesituation i Danmark og internationalt til unge i hele landet.

 

Flygtningesituationen er et kontroversielt emne i dansk og europæisk politik. I DFUNK har vi erfaret, at det kan være en udfordring at skille fakta og fiktion i den politiske debat og derfor har vi uddannet en gruppe frivillige Outreachere. 

 

Vores Outreachere holder oplæg om flygtninge- og asylpolitik i både Danmark og internationalt på gymnasier, højskoler, skoler(udskolingsniveau) og efterskoler mm. i hele landet. 

 

 

 

HVAD ER ET OUTREACH OPLÆG?

 

  

"DFUNK Outreach har nogle både indsigtsfulde og engagerede frivillige, som taler i et sprog, vores elever kan forstå, og som fanger dem. Jeg har brugt Outreach før og vil meget gerne trække på dem igen."

 

Lektor Erik Boel, Odense

 

OPLÆGGET

Et Outreach-oplæg varer typisk 2x45 minutter. Hovedvægten i et Outreach-oplæg er fagligt og baseres på tal og fakta, men vi inddrager eleverne som deltagere gennem øvelser og diskussionsspørgsmål. Desuden indeholder flere af oplæggene personlige fortællinger, podcasts eller video.

 

HVEM ER OPLÆGSHOLDERNE?

Outreacherne er unge frivillige, primært studerende, der møder eleverne i øjenhøjde. De er oplært af nogle af landets dygtigste fagpersoner på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Outreachere gennemgår et intensivt træningsforløb i formidling og dialog, gennemgår løbende kurser og bliver kontinuerligt opdateret på udviklingen af flygtningeområdet.

 

LANDSDÆKKENDE OG GRATIS

På nuværende tidspunkt er det muligt at bestille oplæg til region Hovedstaden og Østjylland. Oplægget er gratis, jeres udgifter vil derfor være begrænset til de frivilliges transport til og fra stedet.

         

 

 

DE FEM OPLÆG

 

1. ASYLOPLÆG

Asyloplægget har fokus på den danske asylprocedure dvs. tiden fra man ankommer til den danske grænse, til man får svar på sin asylansøgning. Vi snakker om, hvem der er flygtning og gennemgår de enkelte dele af den danske asylprocedure.

 

2. INTEGRATIONSOPLÆG

Integrationsoplægget handler om tiden efter, at en flygtning har fået asyl i Danmark. Vi taler om den danske integrationslovgivning og om vejen og kravene til at få opholdstilladelse og statsborgerskab. Endelig debatterer vi, hvad god integration er.

 

3. EUROPA-OPLÆG

Oplægget sætter fokus på forholdene for flygtninge i Europa. Vi taler om EU's fordeling af flygtninge, om den fælles grænsekontrol ved EU's grænser og om EU's håndtering af flygtninge.

 

4. INTERNATIONALT-OPLÆG

Det internationale oplæg handler om flygtninge på verdensplan. Vi taler om bl.a. om hvilke krav der er til at blive anerkendt som flygtning, hvor flygtninge kommer fra, hvor de tager hen, samt årsager til at flygte og om livet i en flygtningelejr.


5. UDSKOLINGSOPLÆG

Udskolingsoplægget er mere overordnet end de øvrige fire oplæg og er målrettet folkeskolens ældste elever. Her fokuserer vi på at forklare proportioner og nøglebegreber i debatten: Hvad er asyl? Hvornår er man flygtning? Hvor mange kommer egentlig til Danmark? osv.

 

BOOK OPLÆG HER 

 

 

KOMBINER OPLÆG MED UNDERVISNINGSMATERIALE

 

I undervisningsmaterialet 'Når unge må flygte' fortæller tre unge flygtninge om deres flugt fra henholdsvis Syrien, Iran og Congo og om ankomsten til Danmark. De personlige historier er ledsaget af fakta om flygtninge, asyl og integration samt øvelser og opgaver målrettet folkeskolens ældste klasser og de gymnasiale uddannelser. Undervisningsmaterialet kan med fordel kombineres med et oplæg fra DFUNK Outreach.

 

Hæftet er udviklet i to udgaver til henholdsvis folkeskolens ældste klasser og til gymnasieniveau. Du kan læse og downloade undervisningsmaterialet til folkeskolens ældste klasser her og  undervisningsmaterialet til gymnasieklasser her.

 

BESTILLING

Hvis du er interesseret i at bestille et klassesæt kan du gøre det her 

 

KONTAKT

Skriv til outreach@dfunk.dk eller ring til 26 77 89 40, hvis du har spørgsmål vedrørende DFUNK Outreach.