Flygtninge i Danmark

Her kan du blive klogere på, hvordan livet er som flygtning i Danmark. Med udgangspunkt i fakta og personlige fortællinger, undersøger vi alt fra asylproceduren til integrationsprocessen både i forhold til regler, rammer og hverdagslivet. 

 

 

 

 

Asyl i Danmark 


Hvad betyder asyl? Hvordan søger man om asyl i Danmark? 
Hvordan kommer flygtninge overhovedet til Danmark? Hvad skal der til for, at man kan få asyl? Alt dette kan du finde svar på her.

Integration i Danmark

 

Hvad betyder integration? Hvordan bliver man integreret? Hvem har ansvaret for det? Hvilken hjælp kan man få som flygtning til at blive integreret? Hvordan er det at blive en del af et nyt samfund? Hvad betyder tidligere oplevelser og traumer i en ny tilværelse? Netop dette kan du blive klogere på her.