Rapporter & Fact sheets

 

Her finder du danske og internationale rapporter og fact sheets på flygtningeområdet til dig der gerne vil have ekstra viden. Hold dig orienteret og opdateret på de nyeste udgivelser og tendenser herunder. 

 

 

 

Global Trends 2018 - Forced Displacement

25.06.2019

 

Global Trends 2018 - Forced Displacement

 

UNHCR (FN’s flygtningehøjkommissariat) har netop udgivet den årlige Global Trends-rapport, der stiller skarpt på flygtningeområdet.

 

I rapporten fremgår det blandt andet, at der i 2018 var 70.8  millioner flygtninge og internt fordrevne i verden. Det er altså en stigning på 2.3 millioner mennesker siden 2017, hvor der var 68.5 millioner flygtninge og internt fordrevne.

 

 

Hvis man kigger lidt nærmere på de 70.8 millioner flygtninge og fordrevne i 2018, så er 25.9 millioner flygtninge, 41.3 er internt fordrevne og 3.5 millioner er asylansøgere.

 

 

Tilbagevendte flygtningebørn

02.05.2019


Achieving Durable Solutions for Returnee Children: What do we know? - Red Barnet

Mere end halvdelen af verdens flygtninge er børn. Flygtningebørn er beskyttet af menneskerettigheder som alle andre, men er også beskyttet af deres egne specifikke rettigheder sikret i Børnekonventionen, herunder ret til fysisk, materiel og juridisk sikkerhed.

Der findes meget lidt data på vilkårene for flygtningebørn, der vender tilbage til deres oprindelseslande. Derfor har Red Barnet undersøgt forholdene for tilbagevendte flygtningebørn i Afghanistan, Irak, Somalia og Syrien. 

Rapporten konkluderer at flygtningebørns rettigheder ikke bliver overholdt i de fire undersøgte lande. Børnene vender tilbage til utryghed og usikkerhed i lande, hvor de ikke beskyttes og hvor deres mentale velvære ikke kan garanteres.


Læs mere om hvilke andre kritisable forhold tilbagevendte flygtningebørn lever under i rapporten. 

Trivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark

05.04.2019

 

Trivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark - Røde Kors

 

Rapporten omhandler en psykologisk undersøgelse af trivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm. Undersøgelsen er udført af Røde Kors' psykologer.

 

En stor andel af børnene på Sjælsmark udviser tydelige tegn på psykisk mistrivsel. Hovedkonklusionen i rapporten er, at der er dobbelt så høj risiko for psykiske lidelser hos børnene på Udrejsecenter Sjælsmark end hos nyankomne flygtningebørn. Hele 61% af børnene kan sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose. 

 

Rapporten bygger på en systematisk psykologisk screening af børn i 26 familier og deres 56 børn på Udrejsecenter Sjælsmark, og screeningerne er gennemført af de to erfarne psykologer, Sólveig Gunnarsdóttir og Rie Bornfeld. Resultaterne giver anledning til store bekymringer, mener Rie Bornfeld.

 

 

Mid-year Trends 2018

21.02.2019


Mid-year Trends 2018 - UNHCR


Rapporten analyserer fordrevne verden over i den første halvdel af 2018 (1. januar - 30 juni 2018). 

Den 30 juni 2018 registrerede UNHCR 70.4 million mennesker på flugt i hele verden. Tallet inkluderer 20.2 million flygtninge under UNHCR's mandat, 32 million asylansøgere, 124.100 tilbagevendte flygtninge, 39.7 million internt fordrevne, og 3.9 million statsløse. Yderligere 5.2 million mennesker blev fordrevet i den første halvdel af 2018 på grund af konflikt, forfølgelse, vold eller brud på menneskerettighederne.

I den første halvdel af 2018 fortsatte der med at komme nye fordrevne fra Syrien og i Syd-Sudan, Den Demokratiske Republic Congo (DRC), Nigeria, Den Centralafrikanske Republik, Sudan, Eritrea og Burundi. En stor stigning i internt fordrevne blev reporteret i Syrien, Somalia, Nigeria, DRC og Syd-Sudan, samtidigt med at antallet af tilbagevendte flygtninge forblev lavt.  

 

 

Human Rights World Report 2019, Events of 2018

17.01.2019

 

Human Rights World Report 2019 - Human Rights Watch

 

Human Rights Watch er en organisation der undersøger menneskerettighedssituationen i over 90 lande og territorier verden over. De udgiver årligt en rapport, der analyserer menneskerettighederne i praksis og opsummerer de væsentligste udfordringer og problematikker fra slutningen af 2017 til november 2018. 

Læs for eksempel om Venezuela, der i 2018 skabte overskrifter verden over med store flygtningestrømme henover Syd- og Mellemamerika. I november 2018 offentliggjorde UNHCR, at mere end tre millioner venezuelanere (ud af 32 mio) er flygtet siden 2014. Den politiske, økonomiske og humanitære krise i Venezuela driver befolkningen på flugt, og gør dem ude af stand til at vende tilbage. Human Rights Watch udviser stor bekymring for venezuelaneres sikkerhed og sårbarhed. På forsiden ses en demonstration mod regeringen, hvor venezuelanere med lys ærer og mindes de, som blev dræbt i demonstrationer mod regeringen af regeringens sikkerhedsstyrker.

 

 

Traumer

28.11.2018


Traume fact sheet - DFUNK

I rapporten, fokuseres der på hvordan man kan forstå traumer blandt personer med flygtningebaggrund, hvilke behandlingsmuligheder der er i Danmark og hvordan et fokus på beskæftigelse samt besparelser og stramninger spiller ind på traumebehandlingen og helingsprocessen. Rapporten er baseret på ekspertinterviews med Ruth Lauge, der er leder for DIGNITYs Nationale Rehabiliteringscenter og Mette Blauenfeldt, der er leder for Center for Udsatte Flygtninge samt talrige eksterne kilder. 

 

Global Trends, Forced Displacement in 2017

25.06.2018

 

Global Trends, Forced Displacement 2017 - UNHCR

FN's flygtningehøjkommisariat UNHCR udgiver hvert år Global Trends, som kortlægger alle mennesker tvunget på flugt verden over. Rapporten indeholder globale flygtningetal og statistikker samt fokus på udvalgte konflikter. Der udgives også en halvårlig rapport i starten af hvert år. 


Antallet af fordrevne mennesker i verden steg i 2017 med 2.9 millioner. I slutningen af året var 68.5 millioner mennesker tvunget på flugt som resultat af forfølgelse, konflikt eller vold. Antallet af mennesker på flugt er fortsat rekordhøjt. 


Uledsagede flygtningebørn i Danmark

04.04.2018


Uledsagede flygtningebørn fact sheet - DFUNK

 

Mellem 2005 og 2015 blev antallet af flygtningebørn på verdensplan registreret hos UNHCR fordoblet – fra 4 millioner til 9 millioner. I 2016 udgjorde 41 % af asylansøgere i Danmark børn under 18 år. 

Et uledsaget flygtningebarn er et barn under 18 år, der er kommet til landet for at søge om asyl uden sine forældre eller andre voksne ledsagere. Som udgangspunkt skal uledsagede flygtningebørn opfylde de samme betingelser som andre asylansøgere, men da de er en særligt sårbar gruppe, gælder der særlige retningslinjer for behandling af deres asylansøgning.

Læs mere flygtningebørn og uledsagede flygtningebørn i Danmark i dette fact sheet, hvor vi også stiller skarpt på Unicefs rapport om asylbørns rettigheder i Norden.