Fremtid på standby: Lige ret til uddannelse NU!


    


                

§7.3 fratager ca. 5000 flygtninge lige ret til uddannelse

  

Ca. 5.000 personer, primært kvinder fra Syrien, har opholdstilladelse efter §7.3. De har ikke ret til gratis uddannelse i Danmark.

 

Sig fra. Skriv under her.

 

 

 

Hvor længe skal vi vente?

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye sagde i juli 2019:

 

»Vores ambition er, at alle de flygtninge, der er her, uanset type ophold, har de samme muligheder for at uddanne sig« 

 
Vi venter stadig. 

DFUNK MENER:

Alle med lovligt ophold i Danmark skal have ret til gratis uddannelse. 


§ 7.3 afholder ambitiøse unge fra at forfølge deres drømme om uddannelse og karriere.

 

Kvinder, der er flygtet til Danmark, skal have samme ret til uddannelse som mænd.


Fremtiden skal aldrig være på standby. 

Støt vores arbejde

 

Jilan drømmer om at blive kemiingeniør. Hun bliver student til sommer, men udlændingeloven sætter hendes fremtid på standby.

Jilan har opholdstilladelse efter §7.3, som ikke giver ret til gratis uddannelse.

§7.3 gives primært til kvinder, der er flygtet fra krigen i Syrien ligesom Jilan.

Jilan har boet 3½ år i Danmark, et land som bryster sig af at være et foregangsland på ligestillingsområdet.

 

"Skolen har hele mit liv været mit lyspunkt. Her er jeg blevet anerkendt og respekteret. Kun en uddannelse kan hjælpe mig i denne verden. Det er min eneste drøm."

 

 

Nejood har, siden hun var lille, drømt om at blive bygningsingeniør. Men udlændingeloven sætter hendes fremtid på standby.

Hun er flygtet fra krigen i Syrien ligesom sin søster, men da de har ophold efter forskellige paragraffer, har de også forskellige rettigheder. Nejood har derfor i modsætning til sin søster, ikke adgang til gratis uddannelse.

 

I Syrien læste Nejood til civilingeniør. Hun bliver student til sommer efter 3 år i Danmark. Hun er et matematisk talent, og når hendes klassekammerater ikke kan følge med i matematik, spørger de altid Nejood om hjælp.

 

 

Rahaf drømmer om at studere biomedicin eller farmaci. Hun bliver student til sommer, men udlændingeloven sætter hendes fremtid på standby.

Hun har nemlig opholdstilladelse efter §7.3, som ikke giver ret til gratis uddannelse.

 

 ”Nogle gange spørger jeg mig selv: Hvorfor arbejder jeg hårdt? Hvorfor kæmper jeg for at få gode karakterer? Det kan føles meningsløst, når jeg ikke må læse videre.

Rahaf er flygtet fra krigen i Syrien og har boet i Danmark i 4 år.

§7.3 – den midlertidige beskyttelsesstatus efter Udlændingeloven

Når man som flygtning får asyl i Danmark, får man opholdstilladelse efter forskellige paragraffer i Udlændingeloven, afhængigt af ens beskyttelsesbehov.

 

Den midlertidige beskyttelsesstatus, som bliver givet efter Udlændingelovens §7.3, bliver givet til personer der er i fare i deres hjemland, men hvor:  


risikoen for dødsstraf eller for at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile” (Udlændingeloven, §7.3) 

 

Forskellen på denne og andre typer af opholdstilladelser er, at §7.3 bliver givet på baggrund af den generelle situation i hjemlandet og ikke på grund af forhold, der specifikt handler om den enkelte asylansøger.  

 

Ingen ret til uddannelse 

Personer med opholdstilladelse efter §7.3 har ikke mulighed for at tage en gratis videregående uddannelse i Danmark. Kilde

Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet gælder reglerne også for erhvervsuddannelser. Kilde

Flygtninge, der er blevet familiesammenført til en person med §7.3 har heller ikke ret til gratis uddannelse. Det skyldes, at man som familiesammenført får de samme rettigheder, som personen man er familiesammenført til.

 

Ca. 5.000 mennesker har §7.3 

Lige nu er der ca. 5.000 mennesker, der har opholdstilladelse efter Udlændingelovens §7.3. Kilde

Dette tal dækker ikke over personer, der er familiesammenført til en person med §7.3. 

 

 I 2019 blev der givet 309 opholdstilladelser efter §7.3, ifølge de foreløbige tal fra Udlændingestyrelsen. Kilde

 I 2018 blev der givet 406 opholdstilladelser efter §7.3. Kilde 

 

§ 7.3 gives især til personer, der er flygtet fra krigen i Syrien 

I 2018 blev ca. 70 % givet til personer fra Syrien. De resterende blev givet til statsløse. Kilde

I perioden februar 2015 - juli 2017 er der blevet givet opholdstilladelser efter §7.3 til i alt

  3.465 personer fra Syrien

  574 statsløse personer

  30 personer fra Somalia, Yemen og Irak. Kilde

 

§ 7.3 gives primært til kvinder 

Næsten 75% af dem, der fik opholdstilladelse efter §7.3 i 2018 var kvinder. Kilde 

Dette står i stor kontrast til kønsfordelingen for de andre opholdstilladelser, som primært gives til mænd. 

  

Hvorfor blev §7.3-status indført? 

§7.3 blev indført med SR-regeringen i 2015. Tidligere fik dem, der i dag for opholdstilladelse efter §7.3, i stedet opholdstilladelse efter §7.2. Det fremgår nemlig af Udlændingeloven, at den midlertidige beskyttelsesstatus skal gives “I tilfælde omfattet af stk. 2”, men “hvor risikoen for dødsstraf eller (…)  har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile”. 

 

Indførelsen af den nye type opholdstilladelse havde til formål at gøre det nemmere for myndighederne at udsende personer af Danmark. Det fremgår blandt andet af teksten om lovændringen på Folketingets hjemmeside: 

 

Ændringen udvidede ikke adgangen til asyl i Danmark, men betød, at myndighederne årligt i de første 3 år skal tage stilling til, om beskyttelsesbehovet stadig er relevant. Dermed blev det enklere at udsende personer, der ikke længere har et beskyttelsesbehov”. Kilde

 

Lovforslaget blev taget op til revision i 2018 under VLC-regeringen. Her stemte Socialdemokratiet, DF, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti for at §7.3 skulle forblive, mens Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre stemte imod. §7.3 forblev dermed lov, med 74 stemmer for og 22 stemmer imod. 

 

I det såkaldte `forståelsespapir´ udarbejdet imellem den nuværende S-regering og dens støttepartier, står der at den ulige adgang til uddannelse for personer med §7.3-status skal afskaffes. Kilde. I juli 2019 var S-regeringen ude og sige, at de vil give alle flygtninge lige ret til uddannelse. Kilde.

 

Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye udtalte derudover i juli 2019 om regeringens fremtidige udlændingepolitik: 

 

Vores ambition er, at alle de flygtninge, der er her, uanset type ophold, har de samme muligheder for at uddanne sig”. Kilde

 

Regeringen lagde dermed op til at afskaffe den ulighed i uddannelsessystemet, som §7.3 har medført. Indtil videre har ambitionen ikke ført til reelle ændringer.