Politik & Lovgivning

 

Det kan være svært at finde rundt i de mange lovændringer og lovstramninger på flygtningeområdet både i ind- og udland, men vi sørger for at holde dig opdateret og orienteret. Nedenunder finder du de nyeste relevante rapporter og nyheder vedrørende politik og lovgivning på flygtningeområdet. 

 

 

 

Vilkår for afviste asylansøgere i Danmark

2.7.2020

 

Vilkår for afviste asylansøgere i Danmark - DFUNK

 

Mennesker, som har fået afslag på asyl i Danmark, risikerer frihedsberøvelse, tvangshjemsende og at blive underlagt de såkaldt "motivationsfremmende foranstaltninger".

 

Men hvad vil det egentlig sige at være afvist asylansøger? Og hvad sker der efter at man har fået afslag på asyl? 

 

Selvom emner som flytningen af børnefamilier fra Sjælsmark og oprettelsen af den nye "Hjemrejsestyrelse" har fyldt i medierne og hos politikerne det sidste stykke tid, er det alligevel ikke alle der ved hvad det egentlig vil sige at være afvist asylansøger i Danmark.

Derfor har DFUNK lavet dette fact sheet hvor man kan blive klogere på vilkårene for afviste asylansøgere i Danmark.

Den amerikanske flygtninge- og grænsepolitik under præsident Donald Trump

11.09.2019 

 

Den amerikanske flygtninge- og grænsepolitik under præsident Donald Trump

 

I Dansk Flygtningehjælp Ungdom er vi i høj grad optaget af, hvordan Trump forholder sig til den amerikanske flygtninge- og grænsepolitik. Som præsident for dét land i verden, der historisk set har taget imod flest kvoteflygtninge, er hans politik af stor betydning for talrige mennesker verden over. Derfor har vi i DFUNK valgt at stille skarpt på flygtninge- og grænsepolitik i USA under præsident Donald Trump.

I dette fact sheet kan du blive klogere på definitionen af en flygtning og en migrant i amerikansk lovgivning, hvilke flygtninge kommer til USA og hvorfor og hvad Trump i sin siddende tid som præsident har gennemført af flygtninge- og grænsepolitik samt hvilke konsekvenser det har for flygtninge i landet.

Partipolitisk fact sheet

29.05.2019

 

Partipolitisk fact sheet - DFUNK 

 

Flygtninge- og udlændingepolitik har de seneste år fyldt utroligt meget i den offentlige debat og det kan være svært at navigere i. Også nu i forbindelse med det kommende folketingsvalg, der afholdes den 5. juni. 2019, fylder flygtninge meget i den politiske debat og partiernes partiprogrammer. Derfor har vi i DFUNK forsøgt at skabe et overblik over de forskellige partiers politik på flygtningeområdet anno 2019, så man på oplyst grundlag kan sætte sit kryds til folketingsvalget den 5. juni 2019. 

 

I dette partipolitiske fact sheet kan du finde; Et skema over hvad partiernes holdninger på flygtningeområdet, et skema over hvad partierne konkret stemmer igennem i Folketinget og et overblik over de forskellige partiers partiprogrammer og flygtningepolitik.

 

 

 
Rockwool Fonden: "Starthjælp gør flygtninge til Danmarks fattigste"

22.03.2019

 

"Starthjælpen gør flygtninge til Danmarks fattigste" - Rockwool Fonden

 

I 2002 blev starthjælpen indført for flygtninge og indvandrere i Danmark. Målet med ydelsen var, at den skulle få flere i job, fremme selvforsørgelse, og dermed også integration. Denne rapport giver et indblik i konsekvenserne af starthjælpen, der sænkede gennemsnitsindkomsten for nyankomne flygtninge med 35-40%. På samme tid som dette, stod de fleste flygtninge fortsat uden job efter reformen. Det betød at selvsamme gruppe blev blandt de allerfattigste i Danmark. 

 

Analysen er lavet af professor Christian Dustmann, seniorforsker Lars Højsgaard Andersen og seniorforsker Rasmus Landersø fra hhv. University College London og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

 

DFH: "Vi tager jo drømmene fra dem!"

18.02.2019


"Vi tager jo drømmene fra dem!" - Dansk Flygtningehjælp

 

Personer med flygtningebaggrund oplever stress, mistrivsel, depression og angst som følge af de konstante lovændringer på udlændingeområdet – og ikke mindst de stramninger, der er gennemført siden 2015. Det er resultatet af en ny undersøgelse, Dansk Flygtningehjælp har foretaget blandt organisationens frivillige, hvor næsten 700 personer, der har personlig kontakt med flygtninge, fortæller om, hvordan lovgivningen påvirker flygtningefamiliernes hverdag og trivsel. Undersøgelsen er gennemført fra 15. november 2018 til 23. januar 2019, dvs. i den periode, hvor finanslovsaftalen for 2019 blev indgået. Undersøgelsen er altså gennemført samtidig med de nyeste stramninger, blev diskuteret - både før og efter vedtagelsen af finansloven. De diskussioner har ifølge de frivillige også påvirket flygtninge.

Paradigmeskift og L140

13.02.2019

Overblik over finansloven og L140 - DFUNK

På baggrund af den fremsatte finanslov 2019 forværres flygtninges retstilling i Danmark markant. Men er du i tvivl om hvad en finanslov er? Vil du gerne vide hvilke lovændringer på flygtningeområdet lovforslag L140 indeholder? I dette fact sheet kan du blivere klogere på det såkaldte "paradigmeskifte" i finansloven og danne dig et overblik over indholdet af L140, der indeholder lovændringer på flygtningeområdet. 

 

 

Integrationsydelsen

11.11.2018

Familier på integrationsydelse - Institut for Menneskerettigheder

Ifølge en ny undersøgelse af Institut for Menneskerettigheder fører integrationsydelsen til brud på grundlovens §75. Rapporten peger på at udgifter til basale ting bliver en byrde for familier på integrationsydelse. Eksempelvis fortæller et forældrepar at de må springe morgenmaden over til fordel for deres børn, en far må droppe at købe sin medicin og en søn må afmeldes fodbold, da der ikke er råd til udstyr og en datter får ikke briller, fordi de er for dyre. Sådan fortæller familier på integrationsydelse om deres økonomiske situation i rapporten. 

 

Krænkelser af grundlæggende rettigheder i EU's hotspots

15.11.2017

Fundamental rights and the EU hotspot approach - DFH

 

Flygtninge og asylansøgere oplever en række rettighedsbrud, når de ankommer til de såkaldte hotspots i Italien og Grækenland. På samme tid er specielt de græske hotspots blevet en form for afskrækkelsespolitik fra EU's side, viser en ny rapport fra Dansk Flygtningehjælp.

 

Mangel på information, nærmest ingen juridisk hjælp, manglende hjælp til sårbare personer, begrænsninger i bevægelsesfriheden og i nogle tilfælde deciderede tilbageholdelser. Listen over de udfordringer, som møder flygtninge og asylansøgerne i de af EU etablerede modtagecentre, de såkaldte hotspots, i Italien og Grækenland er lang. Det resulterer i en række krænkelser af deres rettigheder, viser et nyt studie af forholdene i hotspotsene, som Dansk Flygtningehjælp har produceret. Mens hotspotsene ikke i sig selv er et problem, giver måden de bliver benyttet på anledning til store bekymringer, lyder det fra organisationen.

 

Dansk Flygtningehjælp argumenterer for, at mange af de nuværende mangler og udfordringer – specielt på de græske øer – i virkeligheden handler om at forsøge at skubbe ansvaret for at modtage flygtninge længere væk fra Europas grænser. I Grækenland handler det også om linket mellem EU-Tyrkiet-aftalen og den måde flygtninge og asylansøgere bliver modtaget på.