Kriser & Konflikter

 

Kriser og konflikter kan udvikle sig over længere tid eller opstå pludseligt. Det kan også være kompliceret at finde ud af, hvad der er op og ned i en konflikt. På denne side kan du holde dig orienteret og opdateret på de nye og gamle kriser og konflikter som tvinger mennesker på flugt verden over i dag. 

 

 

10 mest underrapporterede kriser i 2019

05.03.2020

 

Suffering in Silence 2019 rapport

 

2019 blev et år med masser af protester, demonstrationer, hash-tags og aktivister. Men hvem blev ikke hørt? Suffering in Silence af CARE International er udkommet for fjerde gang. Rapporten stiller skarpt på de ti mest underrapporterede humanitære kriser i verden. 

 

Klimaforandringer på Madagaskar placerer sig på førstepladsen som den humanitære krise, der har fået mindst mediedækning i løbet af året. Indbyggerne er dybt afhængige af landbrug, men de menneskeskabte klimaforandringer har betydet alvorlige cykloner og tørke, som ødelægger afgrøderne. 2.6 millioner var påvirket af tørken i slutningen af 2019, og 916,000 mennesker sultede.

 

Den anden mest underrapporterede krise finder sted i den Centralafrikanske Republik. Her har konflikt drevet 600.000 på flugt inde i landet, og næsten 594,000 er flygtet til nabolandende. Mere end halvdelen af befolkningen har akut brug for nødhjælp.

På tredjepladsen er Zambia, for også her betyder klimaforandringerne ekstreme vejrforhold. Temperaturene i denne region stiger med dobbelt hastighed af den globale rate, ifølge IPPC. Det har ledet til udbredt sult og epidemier i landet.

 

 

Status på situationen i Eritrea

27.1.2020

 

Eritrea: National service, exit and entry - DRC og Udlændingestyrelsen

 

Forholdene i Eritrea er stort set uændrede, på trods af den nye fredsaftale med Etiopien. Det er konklusionen af denne rapport, som er udarbejdet af Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med Udlændingestyrelsen. 

 

Baggrunden for rapporten er den fredsaftale der i 2018 blev indgået mellem Eritrea og Etiopien, efter at de to lande i 20 år havde været i konflikt med hinanden i en situation karakteriseret ved “no war, no peace”.

 

 

Eritrea er stadig et lukket militært diktatur, hvor almindelige mennesker bliver indkaldt til tvangsmæssig national tjeneste på ubestemt tid, blandt andet i militæret,  og er i fare for både straf, fængsling, overgreb og andre former for umenneskelig behandling. 

10 mest underrapporterede kriser i 2018

21.02.2019


Suffering in Silence III - Care International

 

Suffering in silence af CARE international er udkommet for tredje gang. Rapporten stiller skarpt på de ti mest underrapporterede kriser i verden. Ser vi bort fra medierepræsentationen er virkeligheden den, at kriser og katastrofer har haft afgørende konsekvenser for over 132 millioner mennesker i løbet af 2018.

 

Haitis fødevarermangel placerer sig på første pladsen som den krise, der har fået mindst mediedækning i løbet af året. Mere end halvdelen af befolkningen risikerer at sulte. Baggrunden for fødevareusikkerheden er talrige naturkatastrofer og udbredt fattigdom. 

 

Den anden mest underrapporterede krise finder sted i Etiopien. Her er det ligeledes en høj og kompleks fødevareusikkerhed, der truer befolkningen og resultere i udbredt sult. Etiopien har været ramt af lange og hårde tørkeperiode.

 

Klimaforandringer placerer Madagascar som den tredje mest underrapporterede krise. Plaget af tørke og effekterne El Niño står store dele af befolkningen overfor fødevareusikkerhed og alvorlig sult.

 

 

Eritrea

21.12.2018

Eritrea fact sheet - DFUNK 

Flygtninge fra Eritrea udgjorde i 2018 den største gruppe af asylansøgere i DK. Derudover lå Eritrea i 2017 på en niende-plads over de lande I verden, som producerer flest flygtninge. Eritrea bliver ofte kaldt Afrikas Nordkorea og er af FN beskyldt for at have begået massive menneskerettighedskrænkelser de sidste + 25 år.
Bliv klogere på hvorfor folk flygter fra Eritrea og eritreiske flygtninge i Danmark. 


Klimafordrevne

26.04.2018

 

Klimafordrevne fact sheet - DFUNK

 

I daglig omtale optræder begrebet klimaflygtning ofte. Dette er i sig selv misledende, da begrebet flygtning i international lovgivning betegner en person, der flygter fra krig eller forfølgelse, som har krydset en international grænse. Generelt kan det siges, at der i det internationale samfund er en mangel på en anerkendt definition af personer, der er tvunget fra deres hjem af miljømæssige årsager. Så hvordan defineres mennesker tvunget på flugt på grund af klimaforandringer? Hvilken rolle spiller UNHCR? Og hvor mange er mennesker er fordrevet på grund af klimaforandringer? Bliv klogere på klimafordrevne i dette fact sheet, der som case kigger nærmere på Malawi. 

Myanmar

08.09.2017


Myanmar September 2017 - DFUNK

UNHCR estimerer at 123.000 rohingyaer er flygtet fra Myanmar til Bangladesh de sidste to uger. FN frygter folkemord. Bliv opdateret på den ekskalerende konflikt og bliv klogere på det fordrevne rohingya-folk - et statsløst og muslimsk mindretal fra Rahkine-provinsen i det vestlige Myanmar.