Bliv medlem af DFUNK

 

DFUNKs medlemmer er forudsætningen for organisationens eksistens og aktiviteter, og som medlem af DFUNK er du derfor med til at sikre, at unge med og uden flygtningebaggrund kan møde hinanden og lære af hinanden. Samtidig er du med til at give unge flygtninge et socialt netværk og en stemme i det danske samfund.

 

Ved at blive medlem får du medejerskab til organisationen og kan gennem foreningsdemokratiet være med til at påvirke udviklingen af DFUNK på mange forskellige måder. Fx ved at stille op til bestyrelsesposter, stille forslag ved generalforsamlinger, deltage i afstemninger eller blot ved at dele dine idéer med andre DFUNK'ere.

 

Dit medlemskab betyder desuden, at vi kan opnå støtte fra puljer og donorer. Men det er også en måde at vise resten af verden, at du bakker op om vores arbejde og interesserer dig for flygtninges rettigheder og muligheder i Danmark. Til gengæld vil vi sørge for at holde dig orienteret om vores events, aktiviteter og tilbud og om flygtningesituationen generelt.
 

Et medlemskab koster kun 100 kr årligt.

 

MELD DIG IND HER

 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i en af vores aktiviteter, så send en mail til sekretariatet.

 

Er du over 30 år opfordrer vi dig til at blive bidragyder - læs mere her.