Sådan startede det hele

I 2008 blev en gruppe unge frivillige fra Dansk Flygtningehjælp enige om, at Danmark havde brug for en organisation, hvor unge fra hele landet kunne arbejde sammen for at skabe bedre forhold for flygtninge. Det var der opbakning til i Dansk Flygtningehjælp, og i 2009 stiftedes DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Der kom hurtigt flere ildsjæle til. Muligheden for at skabe sin egen organisation fra bunden var en stor drivkraft. Tre år senere havde DFUNK mere end 600 medlemmer og initiativer i gang i de fleste dele af landet.

 

Vores første fokus var på at skabe opmærksomhed om flygtningesagen gennem events og kampagner. Samtidig skød små og store projekter frem, bl.a. på Sjælsmark Asylcenter, hvor vi organiserede fotoworkshops for unge uledsagede flygtninge - det blev til udstillingen ROUTEless, der siden turnerede rundt på biblioteker i det meste af landet.

 

 

.

 

 

.

Men DFUNK skulle komme til at handle om meget mere end det. 2010-11 var årene, hvor et stort antal unge uledsagede flygtninge fra Afghanistan begyndte at komme til landet. Det blev en naturlig opgave at samle unge frivillige, der kunne være med til at tage imod unge flygtninge, når de havde fået asyl, og skulle til at begynde deres nye liv i Danmark. Mødet mellem unge flygtninge og frivillige i vores første Ung-til-ung-grupper fungerede så godt, at vi lige siden har etableret 4-5 nye grupper hvert år.

 

I 2010 søsatte vi oplysningsprojektet DFUNK Outreach: 20 unge blev uddannet til at tage ud i skoler og gymnasier for at fortælle eleverne om flygtningesituationenl og skabe debat ved hjælp af øvelser, film mm. Fra Outreach voksede andre oplysende og dialogskabende projekter: Elev-hotlinen Spørg DFUNK, Historiefortæller-projektet og en lang række af events og debatarrangementer.

Siden da er DFUNK gået på disse to ben: Det sociale arbejde for og med unge flygtninge på den side, og det oplysende og dialogskabende arbejde på den anden. De to dimensioner af organisationen har styrket og inspireret hinanden og givet et meningsfuldt spillerum for unge, der på en gang har et stort bankende hjerte for flygtninge og et faglig en interesse for flygtningeområdet.

 

Ud af Ung-til-Ung opstod vores sommercamps, sommerlederuddannelsen, rollemodelprojektet Ung-i-Danmark og de store sportsevents. Projekter, hvor unge flygtninge ikke bare er ”målgruppen”, men selv spiller en aktiv rolle som frivillige. Med det store engagement, flere og flere lægger i vores projekter, kan vi efterhånden sige, at DFUNK ikke bare er en organisation, der arbejder med unge flygtninge, men er unge flygtninges egen organisation.

.