Dagsorden for DFUNKs generalforsamling 2018

 

FREDAG

20.30: Velkommen og præsentation af kandidater

 

LØRDAG

09.00 - 10.45: Formalia og året der er gået

Valg af dirigent og referent samt stemmetællere. Godkendelse af dagsordenen.

Landsbestyrelsen og regionsbestyrelsens beretning.

 

SØNDAG

09.00 - 09.45: Gennemgang af regnskab

Fremlæggelse af årsregnskabet for DFUNK og budget.

Drøftelse og godkendelse af aflagte beretninger og regnskab.

 

09.45 - 10.15: Fremtiden for DFUNK

Gennemgang af landbestyrelsens målsætninger for det næste år.

Fastsættelse af medlemskontingenter for det kommende år.

 

13.00 - 14.45: Valg og vedtægtsændringer

Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer.

Valg af 5 landsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, samt valg af intern revisor og revisorsuppleant.

 

 

INFO OM VALG TIL LANDSBESTYRELSEN

Medlemmer af landsbestyrelsen vælges ved hemmelig skriftlig afstemning.

Der skal vælges fem medlemmer af landsbestyrelsen. Man kan stemme på op til tre kandidater.

De fire kandidater, der får flest stemmer er valgt for 2 år, den næste for 1 år.

Efterfølgende vælges tre suppleanter i prioriteret rækkefølge. Her kan man stemme på to kandidater.