DFUNK Vestjylland

DFUNK Vestjylland er en af DFUNKs ældste og største regionsforeninger. Vi arbejder på en lang række områder for at sætte flygtninge på dagsorden og skabe bedre betingelser for unge med minoritetesbaggrund i Vestjylland.

DFUNK Vestjylland har sit samlingspunkt i Herning, hvor vi har mange aktiviteter. Men vi har også lokale grupper i Viborg og Ringkøbing.

Vores mål er at skabe oplevelser og positive ansigt-til-ansigt-møder for unge på tværs af former, farver, påklædning, kulturer og sprog.

 

Kontakt:

Nadia Dietz - forkvinde, DFUNK Vestjylland: dfunkvestjylland@gmail.com

Følg os på Facebook.

 

 

Initiativer i VJ:

Ung-til-Ung i Herning, Viborg, Holstebro og Struer : Ung-til-ung-siden

Fritid for Flygtninge på Thyregod Asylcenter