Book et foredrag med DFUNK Outreach

UNG FORMIDLING OM FLYGTNINGE

Hos DFUNK vil vi gerne videreformidlere viden om den aktuelle flygtningesituation i Danmark og internationalt til unge i hele landet. Vi ved fra vores mange projekter, hvor vi samarbejder med unge, at det opleves som en udfordring at skille fakta og fiktion i den politiske debat om det, der er blevet til et af de mest kontroversielle emner i dansk og europæisk politik.

Derfor har vi uddannet en gruppe frivillige, som vi har kaldt for Outreachere. De drager rundt til skoler (udskolingsniveau), gymnasier, efterskoler, højskoler mm. i hele landet, hvor de holder oplæg om flygtninge- og asylpolitik i både Danmark og internationalt baseret på tal og fakta. Oplæggene præsenterer derudover unge flygtninges personlige oplevelser med at være på flugt og om at bosætte sig i Danmark.

Kombinationen af faktuelle oplæg og den personlige historie giver eleverne et bredt og nuanceret grundlag for at deltage i den offentlige debat, og ikke mindst for at tale videre med hinanden om det svære emne.

 

BOOK ET OUTREACHOPLÆG HER

 

HVAD ER ET OUTREACHOPLÆG?

Vores oplæg varer typisk to gange 45 minutter. Vi formidler fagligt stof, men inddrager samtidig eleverne gennem øvelser og diskussionsspørgsmål. Vi har fokus på den personlige historie og viser film- eller lydklip med flygtninge, der fortæller om deres egne oplevelser. 

Vi opererer med fem forskellige basisoplæg:

I asyloplægget er der fokus på den danske asylprocedure, det vil sige tiden fra flygtningen ankommer til Danmark til vedkommende har fået svar på sin asylansøgning. Vi snakker om, hvem der er flygtning, og gennemgår de enkelte dele af den danske asylprocedure.

I integrationsoplægget er der fokus på tiden efter man har fået asyl i Danmark. Vi taler om den danske integrationslovgivning samt om vejen og kravene til at få opholdstilladelse og statsborgerskab. Endelig lægger vi op til debat om, hvad god integration er.

I vores oplæg om europæisk asylpolitik sætter vi fokus på forholdene for flygtninge i Europa. Med udgangspunkt i Grækenland og Bulgarien taler vi om EU's fordeling af flygtninge, om den fælles grænsekontrol ved EU's grænser, og om EU's håndtering af flygtninge.

Det internationale oplæg handler om flygtninge på verdensplan. Vi taler om, hvilke krav der er til at blive anerkendt som flygtning, hvor flygtninge kommer fra, hvor de tager hen, samt årsager til at flygte og om livet i en flygtningelejr.

Udskolingsoplægget er mere overordnet end de øvrige fire oplæg, og er målrettet folkeskolens ældste elever. Her er fokus på at forklare proportioner og nøglebegreber i debatten: Hvad er asyl? Hvornår er mand flygtning? Hvor mange kommer egentlig til fx Danmark? Osv.

 

HVEM ER OPLÆGSHOLDERNE?

Outreacherne er unge frivillige, typisk studerende, der bliver oplært af nogle af landets dygtigste fagpersoner på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Samtidig har de alle gennemgået et intensivt træningsforløb i formidling og dialog. De gennemgår løbende kurser og bliver kontinuerligt opdateret på udviklingen på flygtningeområdet, så oplæggene er til enhver tid aktuelle for den nuværende situation. De frivillige Outreachere er som regel i tyverne selv, hvilket bidrager til, at de kan møde eleverne i øjenhøjde.

 

LANDSDÆKKENDE OG GRATIS

DFUNK Outreach dækker det meste af landet med regionale Outreach-grupper på Sjælland, Fyn, Midtjylland og Nordjylland. Selve oplægget er gratis og jeres udgifter vil derfor være begrænset til de frivilliges transport til og fra stedet.

 

KOMBINER ET OPLÆG MED UNDERVISNINGSMATERIALE

I undervisningsmaterialet "Når unge må flygte" fortæller tre unge flygtninge om deres flugt fra henholdsvis Syrien, Iran og Congo og om ankomsten til Danmark. De personlige historier er ledsaget af fakta om flygtninge, asyl og integration samt øvelser og opgaver målrettet Folkeskolens ældste klasser og de gymnasiale uddannelser. Undervisningsmaterialet kan med fordel kombineres med et oplæg fra DFUNK Outreach.

 

KONTAKT

Skriv til outreach@dfunk.dk eller ring til 26 77 89 40, hvis du har spørgsmål vedrørende DFUNK Outreach.