Fremtidsbygger

NYE VEJE TIL UDDANNELSE OG JOB

Vi bygger fremtiden sammen 

 

Unge med flygtningebaggrund har, ligesom andre unge, håb og ønsker for fremtiden. Ønsker om at uddanne sig, få et arbejde og bidrage til det danske samfund. Men det kan være svært at få overblik over sine muligheder og realisere sine drømme, når sproget er nyt, netværket småt og lovgivningen kompliceret. I projektet 'FremtidsBygger' støtter vi unge med flygtningebaggrund i deres vej mod uddannelse og job i Danmark. 

 

 

 

BYG SAMMEN

Makker-par  

 

Vejen mod uddannelse og job kan være fyldt med bump, og den rette vej kan være svær at finde, særligt når man er kommet til Danmark som flygtning. I Makker-projektet mødes to unge, to gange om måneden og får nye perspektiver på livet. Den ene er på vej, den anden viser vej.

                                                                                    

                                          

BYG PÅ  

Workshops

 

Bliv inspireret og få viden om muligheder for uddannelse, job eller iværksætteri, når vi rykker ud og holder workshops i forskellige kommuner. Workshopsne er henvendt til unge med flygtningebaggrund, som har brug for viden om det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, og som ønsker at blive inspireret og danne sig overblik over egne fremtidsmuligheder.

                                                                                                                        

BYG BRO

Samarbejde og netværk

 

Vi bygger bro mellem projekter og mennesker. Vi samarbejder med andre projekter, der støtter unge med flygtningebaggrund i at komme i uddannelse og job, og vi guider unge med flygtningebaggrund videre til relevante tilbud. 

 

Makker-par

Makker-par er en 1:1 relation, hvor en ung, der har kendskab til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, støtter en ung med flygtningebaggrund i at finde vej til uddannelse eller job. Sammen udforsker de muligheder og får viden om og redskaber til at navigere i systemet. Begge parter er garanteret nye perspektiver på deres liv og fremtidsdrømme. Kontakt fremtid@dfunk.dk for mere info. 

 

 

 

På Vej – Makker 

Er du kommet til Danmark som flygtning? Har du brug for støtte til at finde ud af, hvilke muligheder du har for at komme i uddannelse og job i Danmark, og hvordan nogle af dine drømme kan blive til virkelighed? Så kan du få en Vis vej-makker. En Vis vej-makker kan støtte dig i finde ud af, hvad du vil i fremtiden, hvilke muligheder du har for uddannelse og job, og hjælpe dig med at forstå systemerne og skrive ansøgninger.

 

 

 

Vis Vej – Makker

Vil du have en tæt relation til en ung med flygtningebaggrund og bruge din erfaring til at vise vej til uddannelse eller job? Som Vis Vej-makker støtter du en ung med flygtningebaggrund i at finde ud af hvilke muligheder vedkommende har for at komme i uddannelse og job, og du støtter på vejen dertil. Du skal være minimum 22 år, tale flydende dansk og have erfaring med det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.

 

 

 

 

 

FORVENTNINGER

 

I kan forvente tæt kontakt til DFUNKs sekretariat, info om lovgivning og løbende sparring om de udfordringer I møder. Til gengæld forventer vi, at I mødes minimum 2 gange om måneden og er med i projektet i et 1 år.

 

Forløb

 

Når du ansøger om at få en makker, forsøger vi at finde én, som passer til dine ønsker og bor i nærheden af dig. Finder vi en makker til dig, arrangerer I selv det 1. møde. Herefter følger DFUNK op for at høre, om I vil fortsætte som Makker-par. Har I lyst til at fortsætte, mødes I minimum 2 gange om måneden, hvor I lærer hinanden bedre at kende og opsøger tilbud i og uden for DFUNK, som kan give jer inspiration og svar på spørgsmål og udfordringer. I deltager desuden i et Fremtidsværksted, hvor I sammen bliver klædt på til forløbet.

 

 

Fremtidsværksted 

 

Faglighed, fremtid og inspiration er i fokus, når I sammen arbejder med På Vej-makkerens håb, ønsker og drømme for fremtiden og sætter mål for uddannelse og job. Her får I info om den aktuelle lovgivning, ideer til andre relevante tilbud og sparring på konkrete udfordringer.

WORKSHOPS


    


                

Vi rykker ud i forskellige kommuner og sætter fokus på unge flygtninges muligheder for uddannelse, job og  iværksætteri. Her sikrer vores samarbejdspartnere et højt fagligt niveau, rollemodeller med flygtningebaggrund inspirerer med fortællinger om deres vej til uddannelse eller job, og praktiske øvelser og individuelle samtaler giver svar på spørgsmål og information om de videre skridt.

 

Workshops forår 2019

 

👩🏽‍💻👨🏽‍💻 Webteknologi, kodning og programmering (Kbh.)

6. marts i samarbejde med HackYourFuture. Læs mere på Facebook lige her!

  

💬🚀 Uddannelsesworkshop (Næstved)

14. marts i samarbejde med Studievalg og UU-vejledning Nord

   

 

TILMELDING 

Du kan tilmelde dig en workshop ved at sende en SMS til tlf. 28 10 03 81 eller skrive en mail til fremtid@dfunk.dk med dit navn og den by, du bor i.

 

SAMARBEJDE OG NETVÆRK

Vi bygger bro til og samarbejder med andre tilbud og organisationer for at finde det rette tilbud til den enkelte unge. Vi ønsker et stærk tværfagligt samarbejde med professionelle og frivilligdrevne tilbud, der arbejder for at forbedre unge flygtninges muligheder for at komme i uddannelse eller job.

Det er ikke afgørende, om I arbejder landsdækkende eller lokalt. Kontakt os på fremtid@dfunk.dk, hvis I er interesserede i at høre mere og snakke om samarbejdsmuligheder. 
 

Vi SAMARBEJDER MED 

 

FOR DIG MED FLYGTNINGEBAGGRUND

Har du flygtningebaggrund og brug for hjælp til finde det rette tilbud, som kan hjælpe dig med at få et overblik over dine muligheder og støtte dig på vejen mod dine fremtidsdrømme? Så kontakt os på fremtid@dfunk.dk.

 

 

 

 

Projektet er blevet til med støtte fra VELUX FONDEN.

Projektet er desuden støttet af Østifterne.