Sommer Akademi 2020 🌱

 

 

  

Projektledelse, samarbejde, kulturmøder og en fed sommercamp

 

Spørgsmål:

mail : sommer@dfunk.dk

 

 

 

Hvad går det ud på?

Sommer Akademiet er et intenst og sjovt uddannelsesforløb for frivillige, der skal planlægge og afholde sommercamps. Du får erfaring med projektledelse – og med at samarbejde og kommunikere med mennesker, der er forskellige fra dig selv. Sommer Akademiet er en del af projektet FællesSkaber.

 

Forløbet giver dig mulighed for at bidrage med det, du er god til – og en mulighed for at rykke dig personligt! Forløbet består af 3 uddannelsesweekender: 

 

 

 

 

 

WEEKEND 1

Vi opbygger et stærkt team  

 

Du møder de andre frivillige for første gang, og målet er, at I lærer hinanden at kende. Der er teambuilding på programmet, og I lærer en masse nyt om samarbejde og kommunikation gennem sjove og udfordrende øvelser.

 

Vi brainstormer også og får fede idéer til årets sommercamps – og lørdag aften tager vi på en lækker restaurant og hygger os.  

 

WEEKEND 2

Vi tager på tur og bliver modige ledere 

  

Alle frivillige tager på tur og besøger Brenderup Højskole på Fyn, hvor der er masser af tid til at spille spil, gå ture og hygge ved bålet om aftenen. 

 

Nu starter planlægningen af sommercampen for alvor – og i får værktøjer til, hvordan i planlægger en god camp. Du lærer også, hvilken ledertype du er, og vi øver os på at stille os frem og give beskeder for hinanden. 

 

 

 

 

WEEKEND 3 

Vi lærer om kultur og planlægger amok

 

Nu skal de sidste detaljer på plads, og derfor er der god tid til planlægning. Vi bruger også tid på at snakke om, hvordan vi håndterer konflikter på campen, og hvor meget det betyder, at vi prøver at forstå hinandens kultur.

 

Vi slutter af med masser af high-fives, for nu er vi klar til at tage på camp. 

Frivilliguddannelse 2020

I foråret 2020 kommer der til at være et fælles Sommer Akademiet-forløb, både for de frivillige ledere på Sommercampen og på Kvindecampen. Det er meget vigtigt, at du kan deltage i alle weekender på dit forløb, hvis du skal være frivillig. Hvis du vil være lejr- eller teamleder, deltager du i en ekstra uddannelsesweekend i København. Her vil du blive klædt på til din rolle og dit ledelsesansvar. Du vil bl.a. få undervisning i faciliterende lederskab, feedback-metoder, gruppedynamikker og projektstyring.  

 

 

 

Lejr- og teamlederweekend: 20 - 22 marts 2020 

Sommerakademi weekend 1: 4 - 5 april 2020

Sommerakademi weekend 2: 17 - 19 april 2020

Sommerakademi weekend 3: 16 - 17 maj 2020


 

 

 

Mød to frivillige 

Man lærer ret meget om projektledelse faktisk...

 

– Malthe (26), frivillig leder  

 

Jeg har lært at stille mig frem foran mange personer...

 

– Sophie (26), frivillig leder

 

 

 

 

De 3 frivillig-roller

Frivillig leder

 

Som frivillig leder er du med til at planlægge en fed sommercamp sammen med de andre frivillige. Du bliver en del af forskellige arbejdsgrupper og sammen får i gode idéer, løser opgaver og bestemmer, hvad der skal ske på campen 

 

Som frivillig leder får du mulighed for at prøve nye ting, du bliver god til gruppearbejde, og du får mulighed for at udvikle dig personligt. 

Frivillig teamleder 

 

Som teamleder har du det overordnede ansvar for planlægning og afvikling i to forskellige arbejds-grupper. Du skal være god til at holde overblikket, motivere andre og sikre, at alle bliver hørt i gruppen. 

 

Du får praktisk erfaring med projektkoordinering, afvikling af et stort event samt ledelse og motivation af et team.

 

Frivillig lejrleder 

 

Som lejrleder har du ansvar for at lede frivilliggruppen og planlægningsprocessen.campen holder du overblikket og er ansvarlig for at løse eventuelle konflikter. Under hele forløbet får du sparring fra projektlederen fra DFUNK. 

 

Du får stor erfaring med projektledelse, ledelse af frivillige og afvikling af et stort event i praksis. Du får også erfaring med at facilitere øvelser for de andre frivillige på Sommer Akademiet.

 

 


FællesSkaber-metoden

På Sommer Akademiet er vores grundfilosofi, at alle har værdifulde ressourcer at bidrage medVi har designet projektet, så der er brug for forskellige typer af kompetencer og erfaringer. Lige meget om du er kreativ og har gode idéer, eller du kan tale arabisk eller tigrinya - så kan vi bruge dig!  

 

Vi arbejder erfarings- og øvelsesbaseret og skaber hermed et læringsrum, hvor der er plads til alle – uanset om du har boet i Danmark hele livet, eller om du lige er ankommet.  

 

Vi tror på, at arbejdsfællesskaber og det tætte samarbejde om et konkret projekt er den bedste måde at skabe ny viden, reel kulturforståelse og nye venskaber.