Ta' med os på højskole

 

 

NGO-VERDENEN, KULTURMØDER, EVENTMAGERI OG FLYGTNINGEAGENDA

Overvejer du et ophold på højskolelinjen Skaberiet, så anbefaler vi dig at blive ringet op.

 

Flygtninge x forandring

DFUNK har i samarbejde med Brenderup Højskole udviklet Skaberiet - et nyt linjefag med opstart i foråret 2019. På Skaberiet kommer unge flygtninge og unge fra Danmark til at samarbejde om at skabe projekter, der forandrer. Skaberiet er for dig, der vil lære at gå fra idé til handling og er motiveret for at skabe forandring for og med unge flygtninge. Vi samler unge på tværs af sproglige og kulturelle skel og lader kulturmødet være drivkraften i fællesskabet og undervisningen.  

 

Besøg Brenderup Højskole 

Book et besøg på Brenderup Højskole. Skolen ligger på Fyn i grønne omgivelser tæt ved strand og omgivet af en permakulturhave og off-grid huse. 

 

TILMELDING 

Har du spørgsmål om linjefaget og tilmelding, så skriv en mail til os: skaberiet@dfunk.dk. Eller klik her for at gå direkte til tilmeldingsskemaet.

 

 

 

 

Skab projekter der forandrer 

Skaberiet er et unikt højskoleophold, hvor du knytter bånd på tværs af kulturer og skaber et meningsfuldt fællesskab. Gennem de 26 uger på Brenderup Højskole vil du få konkrete erfaringer med facilitering, samarbejde og projektstyring, ligesom du vil få nuanceret indsigt i flygtningeproblematikken og lære at udtrykke dig på skrift og på scenen.

 

SKABERI I DIT VIDERE LIV

Skaberiet ruster dig til at arbejde med NGO-verdenen, kulturmøder, flygtningeproblematikker, eventmageri og aktivisme fremadrettet, og giver dig værktøjerne til at forandre verden udenfor højskolen. Som en del af højskoleopholdet kan du få vejledning til, hvordan du får omsat dine interesser og erfaringer i dit videre liv.

 

 

 

  

 

 

En linje - fire fag

Linjefaget Skaberiet består af de fire fag SKAB:SAMMEN, SKAB:PROJEKTER, SKAB:FORSTÅELSE og SKAB:DIG. Herunder kan du læse om fagene og længere nede kan du finde et eksempel på et ugeskema.

 

 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SKAB:SAMMEN

 

Samarbejde er grundstenen for alle vellykkede projekterog i SKAB:SAMMEN lærer du konkrete værktøjer til at indgå i samarbejde på tværs af kulturer.

I første del af faget arbejder vi med at udvikle samarbejdsredskaber og opbygge en forståelse for kulturmøder. I anden del af faget bliver du gennem hands-on workshops klædt på til at lede samarbejdsprocesser gennem grafisk facilitering og samarbejdsøvelser. Som en del af faget vil du også blive trænet i design af ekstern kommunikation og SoMe.

 

 

PROJEKTLEDELSE OG -VÆRKTØJER

SKAB:PROJEKTER

 

Ledelse er altid relationelt og fællesskabsorienteret, og i SKAB:PROJEKTER får du konkret erfaring med projektledelse som forandringsskabende værktøj. 

Her får du mulighed for at prøve kræfter med alle aspekter af projektstyring, fra den første spæde idé til det færdige produkt. Vi arbejder med konceptudvikling, eventmageriprocesfaciliteringstrategisk kommunikation og aktivisme. Gennem forløbet får du mulighed for at prøve dig selv af gennem tre projekter:  

1) et eventdu selv vælger og udvikler sammen med dit team  

2) et projekt, som defineres i samarbejde med en lokal virksomhed eller organisation

3) en sommerhøjskole for unge med flygtningebaggrund, der lige er kommet til Danmark. Sommerhøjskolen afholdes på Brenderup Højskole i sommeren 2019.

 

 

FORMIDLING OG KULTURMØDER

SKAB:FORSTÅELSE

 

Mange af verdens udfordringer skal løses gennem større forståelse. Med afsæt i dine og de andre elevers egne erfaringer tager vi livtag med den aktuelle flygtningesituation, hvor vi undersøger flygtninge- og asylpolitik i Danmark og flygtningekriser i verdens brændpunkter. Gennem film og dokumentarer analyserer vi mediers og magthaveres kamp om sandheden og kommer med vores egne bud på, hvordan de komplekse problemstillinger skal gribes an 

 

Som en del af faget tager vi på blaffe-tur rundt i Danmark for at bruge vores viden til at skabe kulturmøder og opbygge mellemmenneskelig forståelse i mødet med danskere fra det ganske land. 

 

 

PERSONLIG UDVIKLING OG LEDERSKAB

SKAB:DIG

 

Forandring sker i fællesskab men udspringer fra det enkelte menneske. I SKAB:DIG arbejder vi med at finde dit udtryk og skabe levende fortællinger, der kan forandre verden. Første del af faget er et storytelling forløb, hvor vi træner din evne til at formidle personlige historier, der har betydning for dig som menneske. Her arbejder vi med, hvordan du møder andre mennesker gennem dine fortællinger og forandrer tilhørerne ved at lukke dem ind i et personligt univers. Forløbet afsluttes med et event i lokalmiljøet 

 

Anden del af faget er et retorisk forløb, hvor du lærer at opbygge en klassisk tale, hvor din egen stemme og dine holdninger kan gå i dialog med verden om vigtige spørgsmål. Faget afsluttes med deltagelse i taler-festivallen RØST, hvor du får mulighed for at optræde og inspirere andre unge mennesker fra de øvrige højskoler.

 

 

Ugeskema

Skaberiet består af 10-12 timers linjefag, og derudover har du mulighed for en lang række tilvalgsfag. Læs mere her!

 

Ugeskemaet her illustrerer hvordan din hverdag, med Skaberiet som linjefag, kan komme til at se ud. Skemaet er kun et eksempel.

 

For dig med flygtningebaggrund

Hvis du er ung med flygtningebaggrund og er i integrationsforløb, deltager du i et erhvervs- og sprogrettet forløb, som er i overensstemmelse med de kommunale krav. Som ung uden flygtningebaggrund, kan du også vælge andre valgfag. 

 

UNDERVISERNE på linjen

Du vil blive undervist af et ungt, dynamisk læreteam med professionel erfaring med NGO-verdenen, projektledelse og flygtningeproblematikker.

 

 

MIKALA DUE-CHRISTENSEN

Underviser og projektleder

mikala.due@dfunk.dk

 

Mikala er uddannet antropolog med speciale i migrationsstudier og køn. Hun har stor erfaring med projektledelse, sociale forandringsprocesser, læringsforløb, frivilligledelse og arbejde med socialt udsatte grupper fra NGO-verdenen - blandt andet Ungdommens Røde Kors, Projektakademiet og DFUNK. Er pt ansat i DFUNK som teamleder og projektleder for indsatser, der handler om mangfoldigt samarbejde, handlekraftige unge fællesskaber og læringsforløb.

 

 

ENDNU IKKE ANSAT

Linjefagslærer

 

Fra ultimo 2018 vil der blive ansat en lærer, som bliver den primære underviser på linjefaget Skaberiet.

 

 

ANNE SOFIE ELKJÆR

Gæsteunderviser og designer

annesofie.rasmussen@dfunk.dk

 

Anne Sofie er designer med en mastergrad i kommunikationsdesign fra Kolding Designskole. Storytelling, simple men gode idéer og stærke visuelle koncepter er karakteristisk for hendes arbejde. Hun har en antropologisk tilgang til design og erfaring med 'socialt design' og internationale projekter i bl.a Etiopien, Marokko og Ghana. Til daglig er hun ansat hos DFUNK, hvor hun designer visuelle identiteter, kommunikationsstrategier og visuelt indhold til sociale medier.

 

info og tilmelding

TANKERNE BAG

Vi skaber forandring

 

Skaberiet er opstået som højskolelinje ud fra et ønske om at sætte fokus på flygtningesituationen, at skabe samarbejde mellem unge med og uden flygtningebaggrund og give unge mod og kompetencer til at handle på deres idéer og drømme. Skaberiet bygger på forståelse og samarbejde, hvor vi gennem elevstyrede projekter og aktivisme forsøger at nedbryde fordomme og skabe bæredygtige fællesskaber.

 

PRAKTISK

Økomoni og tilmelding

 

TILMELDING

Klik her for at gå direkte til tilmeldingsskemaet.

 

PRIS

Vejledene pris: 1190 kr./uge. Mere info her.

 

KONTAKT

Har du spørgsmål om linjefaget og tilmelding, så skriv en mail til os: skaberiet@dfunk.dk

 

Er du fra kommunen kan du læse om, hvad unge med flygtningebaggrund får ud af opholdet her.