Aktiviteter med flygtninge

Lokale grupper, hvor unge med og uden flygtningebaggrund mødes omkring fritidsaktiviteter

FREMTIDSBYGGER

I projektet 'FremtidsBygger' støtter vi unge med flygtningebaggrund i deres vej mod uddannelse og job i Danmark. Læs mere her.

Sportsaktiviteter for unge med og uden flygtningebaggrund

 Sommerhøjskoler og -camps for unge med og uden flygtningebaggrund 

Fritidsaktiviteter sammen med asylansøgere

Fælles madlavning og fællesspisning hver mandag i København og Aarhus